Ogrody Wokół Nas

Burmistrz gminy Krzeszowice, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Więzi”, sołtys i Rada Sołecka Filipowic zapraszają do wzięcia udziału w konkursie „Ogrody Wokół Nas”. Jest to kontynuacja wcześniejszych edycji.

Organizatorzy proszą o wysyłanie zdjęć, zarówno w wersji papierowej, jak i cyfrowej, do 20 lipca. Jury wybierze najpiękniejszy ogród Filipowic oraz najpiękniejszy ogród w gminie Krzeszowice. Rozstrzygnięcie części filipowickiej planowane jest na 12 sierpnia, zaś część gminna będzie miała swój finał podczas gminnych Dożynek. Szczegółowe informacje zostaną udostępnione na stronach internetowych Urzędu Miejskiego i Stowarzyszenia „Więzi”.