Kurtyna w górę

VII Gminny Przegląd Zespołów Teatralnych w Przedszkolu Samorządowym w Krzeszowicach.

 

 

Teatr jest sztuką magiczną – szczególnie dla najmłodszych. Dziecko jest wyjątkowym widzem i wyjątkowym aktorem. Wszystko, co robi i odczuwa, bez względu na to, po której stronie kurtyny się znajduje, jest w pełni naturalne, spontaniczne i niebywale twórcze. Bezpośrednie obcowanie dziecka z teatrem, czy to przez udział w spektaklu i akcie jego przygotowania, czy przez oglądanie inscenizacji, umożliwia mu wyrażenie tkwiącej w nim potrzeby ekspresji emocjonalnej, słownej i ruchowej, rozwój osobowości i kreatywności. Ważne jest, aby dać dziecku możliwość jak najczęstszego kontaktu ze sztuką teatralną i wychować wrażliwego odbiorcę sztuki szeroko pojętej. Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach, wychodząc naprzeciw tej potrzebie, już po raz siódmy, w dniu 10 marca 2017 roku, zorganizowało Gminny Przegląd Zespołów Teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dziewięć zespołów teatralnych wystawiło swoje spektakle, których tematem przewodnim był zaczarowany świat bajek, baśni i legend. Swoje zdolności aktorskie zaprezentowały:

 • przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Tenczynku baśnią Kot w butach pod kierunkiem Barbary Sochy oraz opowieścią Snuj się, snuj, bajeczko pod opieką Iwony Krzanik i Bożeny Bednarczyk,

 • przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach legendą Pan Twardowski pod kierunkiem Teresy Pawlik i Małgorzaty Dury oraz baśnią Królewna Śnieżka pod opieką Haliny Janiczek,

 • przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola „Tuptusie” w Krzeszowicach baśnią Czerwony Kapturek pod opieką Moniki Suwały,

 • przedszkolaki z Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach baśnią Piękna i Bestia pod kierunkiem siostry Janiny Wawrzyńczyk,

 • dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sance przedstawieniem Pampilia pod opieką Moniki Bulek,

 • przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Małych Tygrysków” w Krzeszowicach inscenizacją wiersza Jana Brzechwy Żuraw i czapla pod opieką Anny Łabuzek,

 • dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nawojowej Górze baśnią Kot w butach pod kierunkiem Marii Skotnickiej.

W jury zasiedli: Wojciech Skibiński, aktor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Anna Dijuk-Bujok, wokalistka i aktorka, założycielka i prowadząca zespołu VERSO, Danuta Hubisz-Rudel, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach, oraz Monika Chochół, nauczyciel języka polskiego i historii w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Krzeszowicach. Piątym jurorem była publiczność – przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach, które z zapartym tchem śledziły poczynania sceniczne swoich rówieśników. Wybór najlepszego spektaklu był bardzo trudny. Poziom przygotowanych inscenizacji był naprawdę wysoki. Każda kolejna historia zachwycała nie tylko odpowiednio dobraną treścią i grą aktorską, ale również oprawą muzyczną, kostiumami, rekwizytami i barwnymi dekoracjami. Po burzliwych obradach jury przyznało:

 • I miejsce ex aequo inscenizacji baśni Piękna i Bestia w reżyserii siostry Janiny Wawrzyńczyk z Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach oraz legendzie Pan Twardowski w reżyserii Teresy Pawlik z Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach,

 • II miejsce inscenizacji baśni Czerwony Kapturek w reżyserii Moniki Suwały z Niepublicznego Przedszkola „Tuptusie” w Krzeszowicach,

 • III miejsce spektaklowi na podstawie baśni Królewna Śnieżka w reżyserii Haliny Janiczek z Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach,

 • wyróżnienie inscenizacji wiersza Żuraw i czapla w reżyserii Anny Łabuzek z Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Małych Tygrysków” w Krzeszowicach.

W dniu 24 marca 2017 roku w Przedszkolu Samorządowym w Krzeszowicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród. W obecności wielu znamienitych gości, m.in. Burmistrza Gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka, przedstawicieli Urzędu Miasta Krzeszowice, dyrektorów przedszkoli, nauczycieli, rodziców i dzieci laureaci pierwszego miejsca ponownie zaprezentowali swoje spektakle. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzruszające przeżycia i serdecznie gratulujemy. Dziękujemy również Marcie Kaim, Grażynie Mykale i Katarzynie Miler, które czuwały nad organizacją i przebiegiem tego wspaniałego przedsięwzięcia. Podziękowania należą się również Beacie Kuźnik, która charytatywnie wykonała piękne statuetki dla wszystkich uczestników konkursu.

 

Katarzyna Miler