Sprzątanie Świata-Dolina Racławki (fotoreportaż)

To co inni niefrasobliwie przynieśli i zostawili w rezerwacie oni sprzątali. Akcję sprzątania Doliny Racławki w dniu 27 kwietnia przeprowadziły dwie ekipy. Jedna wyruszyła z Dubia w kierunku Paczółtowic a druga z Paczółtowic.

W ekipie z Dubia pracowali m.in. sołtys Żar Kazimierz Przybylski, Komendant Straży Miejskiej Janusz Mitka i szef Targowiska Janusz Kaczor. Z Paczółtowic ekipę prowadził sołtys Andrzej Furmanik. Tu wraz z innymi pracowali burmistrz Wacław Gregorczyk z małżonką Anną i kierownik referatu Gospodarki Komunalnej Katarzyna Soska Więcek. Ważnym członem tej ekipy byli Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej Wojciech Feliksiak, Rafał Orlik, Jakub Popek i prezes Koła PZW – Krzeszowice Bogusław Dziedziak. Kiedy na trasie doszło do spotkania obu ekip, akcja sprzątania dobiegła końca. I tak jest co roku, jedni bezmyślnie śmiecą a inni sprzątają.

 

 

 

Zobacz Fotoreportaż