OSP Wola Filipowska w KSRG (fotoreportaż)

Decyzją komendanta Głównego PSP, na wniosek Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, jednostka OSP w Woli Filipowskiej z dniem 1 grudnia 2016 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

 

 

Ten fakt z zadowoleniem i satysfakcją podkreślali na ostatnim zebraniu sprawozdawczym OSP wszyscy mówcy. Obecnie jednostka liczy 49 członków oraz MDP dziewcząt i chłopców, dysponuje dwoma samochodami gaśniczymi i specjalistycznym sprzętem. W roku ubiegłym wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt do ratowania ludzkiego życia, zdrowia i mienia. Jednostka wzięła udział w 91 akcjach ratowniczo- gaśniczych. Podczas Światowych Dni Młodzieży druhowie pełnili całodobowe dyżury w koszarach, poświęcając na ten cel urlopy wypoczynkowe. Dzięki wsparciu Gminy, przychylności mieszkańców sołectwa i właściciel stacji paliw Bako 2 pozyskano środki na zakup defibrylatora AED, kamery termowizyjnej oraz fantoma szkoleniowego. Zakup 2 aparatów oddechowych był możliwy dzięki zaangażowaniu wicestarosty w pozyskanie dofinansowania na ten cel. Informacje z działalności jednostki przekazali zebranym druhowie sprawozdawcy, głównie Mieczysław Odrzywołek i Jerzy Odrzywołek.

W zebraniu uczestniczyło wielu dostojnych gości, m.in.: Małopolski Komendant Wojewódzki PSP st. brygadier Stanisław Nowak, przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w Krakowie st. kapitan Michał Majda, wicestarosta krakowski Wojciech Pałka, burmistrz Wacław Gregorczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń, radny Rady Miejskiej Władysław Ziomek, dyrektor Zespołu Szkół Teresa Gorczyńska, naczelnicy OSP Wiesław Mosur z Czernej, Mariusz Rozmus z Miękini, główny specjalista ds. ochrony p.poż. Barbara Kurdziel. Druhny i druhów odwiedzili również radny Sejmiku w randze Ministra Łukasz Smółka i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Artur Baranowski. Po części oficjalnej był poczęstunek i zabawa.

Maciej Liburski

 

 

 

 

Zobacz Fotoreportaż