Zacny Jubilat z Krzeszowic

W poniedziałek 28 listopada 2016r w krzeszowickim PSL odbyła się niecodzienna uroczystość. Pan Franciszek Pióro, długoletni członek Polskiego Stronnictwa Ludowego obchodził zacny jubileusz – setne urodziny. Pan Pióro urodził się 5 listopada 1916r w Krzeszowicach.

 

Uroczystość jubileuszową pana Pióro zaszczycił swoją obecności Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, wręczając Jubilatowi medal „120-lecia Polskiego Ruch Ludowego” oraz dyplom uznania za działalność za rzecz Ruchu Ludowego. Pan Pióro zapytany przez Prezesa dlaczego w młodości wybrał PSL odpowiedział, że jest to jedyna partia, która ma Polskę w swojej nazwie.

Prezes Władysław Kosiniak-Kamysz w ciepłych słowach podziękował Jubilatowi za pracę na rzecz Ruch Ludowego, za jego przywiązanie do wartości wypływających z tego ruchu, a zwracają się do zgromadzonych gości zwrócił uwagę na istotę ciągłości pokoleniowej, etosu pracy i przywiązania do tradycji których PSL jest kontynuatorem.

W uroczystości uczestniczył także Prezes Zarządu Powiatowego PSL Włodzimierz Okrajek, który dołączając się do serdecznych życzeń wręczył Jubilatowi pamiątkowy dyplom. Byli też przedstawiciele władz samorządowych, a w śród nich radny powiatowy w Krakowie Jerzy Wnęk, przewodniczący Rady Miejskiej w Krzeszowicach Adam Godyń, oraz burmistrz Krzeszowic Wacław Gregorczyk, który złożył życzenia Jubilatowi, ale w swoim słowie przypomniał też, że prezes Kosiniak-Kamysz był najbardziej pracowitym i skutecznym ministrem w koalicji PO – PSL.

Prezes Kosiniak-Kamysz w kilku słowach nakreślił aktualną sytuację w kraju, oraz poinformował zebranych o programie i planach PSL-u, akcentując mocno swoją wiarę w powodzenie i trwałość ruchu ludowego. Budujące słowa Prezesa, wszyscy zebrani odwzajemnili oklaskami, natomiast Zarząd PSL w Krzeszowicach pogratulował Prezesowi wyboru na XII Kongresie, życząc dalszych sukcesów w pracy parlamentarnej, oraz w Polskim Stronnictwie Ludowym.

Po oficjalnych życzeniach nadszedł czas na biesiadowanie przy okolicznościowym torcie i tradycyjnej lampce szampana. Były wspominki o dawnych czasach.

Uroczystość przygotowali członkowie oraz Zarząd Gminny PSL w Krzeszowicach.

 

Katarzyna Mitka

Jerzy Wnęk