Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (22 lutego – 27 lutego)

Trwa 15. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W tym roku każdy zainteresowany może zgłosić się po poradę w dniach 22.02. – 27.02. 2016 r. Bezpłatna pomoc jest udzielana od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę od 10:00 do 13:00. W ośrodkach specjalnie do tego przeznaczonych są pełnione dyżury ekspertów.

 

W organizację akcji – poza Ministerstwem Sprawiedliwości – aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza, a także Naczelna Izba Lekarska. Dzięki temu dyżury mają charakter interdyscyplinarny – w zakresie pomocy prawnej pomagają zarówno adwokaci, notariusze, jak i prokuratorzy, funkcjonariusze Policji i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać pomoc psychologiczną.

 

Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju zostały zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.

Dla mieszkańców gminy Krzeszowice najwygodniej będzie skorzystać z pomocy w Krakowie i Chrzanowie.

 

W Krakowskim Forum Organizacji Społecznych KraFOS (ul. Bolesława Komorowkiego 12, Kraków) odbywają się spotkania z funkcjonariuszem Policji, kuratorem zawodowym, pracownikiem socjalnym, asystentem Sędziego, radcą prawnym i adwokatem (22-27.02.), prokuratorem (24.02.) i psychologiem (23.02. w godzinach od 14.00 do 16.00). Dodatkowo spotkanie z prokuratorem odbędzie się także w Prokuraturze Rejonowej dzielnicy Kraków-Krowodrza (oś. Kościuszkowskie 2, Kraków) 24.02. (w tym dyżur telefoniczny – 669-658-365) oraz 26.02 w godzinach od 9.00 do 15.00.
Prokurator dyżuruje także w Prokuraturze Rejonowej w Chrzanowie (ul. Jordana 7, Chrzanów) w dniach 22-26.02. w godzinach od 9.00 do 15.00.