Kolejne spotkanie z cyklu „Dzisiaj rozmawiamy o…”

W ostatnich dniach Urząd Miejski wydał Informator „Gmina Krzeszowice w 2015 roku”. Taki sam tytuł będzie miało kolejne spotkanie z cyklu „Dzisiaj rozmawiamy o…”. Na spotkanie, które odbędzie się 25 lutego o godzinie 17.00 w Sali Herbowej UM zaprasza Burmistrz Gminy Krzeszowice.