Czy będą kolejne pieniądze na Tenczyn? Gmina składa wniosek

Gmina Krzeszowice złożyła w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego kolejny wniosek o udzielenie dotacji na zabezpieczenie Tenczyna. Planowane prace skupiają się głównie w rejonie zamku górnego.  Na zamku dolnym mają objąć Barbakan i Basztę Grunwaldzką.

 

 

W złożonym wniosku czytamy między innymi:

„Po przeprowadzeniu niezbędnych prac, ruiny będą ogólnie dostępne. Udostępnienie turystom kolejnych części zamku będzie możliwe po zakończeniu wszystkich prac objętych aktualnie składanym wnioskiem.”

Widzimy więc determinację Gminy Krzeszowice która dąży do tego aby po kilkuletnim okresie wyłączenia Tenczyna z ruchu turystycznego był on ponownie dostępny. Warunkiem jest jednak wykonanie pełnego zestawu prac które pozwolą na zapewnienie zwiedzającym bezpieczeństwa.

 

Informacja została zacytowana za portalem Ratuj Tenczyn.

 

Link do pełnego artykułu, w którym można też zapoznać się z przewidywanym zakresem robót.