Dla potrzebujących

Minione Święta Bożego Narodzenia to był nie tylko czas radości, lecz również wrażliwości i otwartości na potrzeby drugiego człowieka, okazja do spotkań, kultywowania tradycji, śpiewania kolęd. Kierując się tymi niezwykle istotnymi wartościami, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, z inicjatywy Katarzyny Szymczychy – kierownika Sekcji Wspierania Rodziny, przy współudziale Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie, reprezentowanego przez przewodniczącą – Monikę Przybylską, zorganizowali uroczyste spotkanie wigilijne dla rodzin objętych wsparciem asystentów rodziny. Impreza odbyła się w poniedziałkowe popołudnie, 21 grudnia 2015 roku w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowicach.

 

 

 

W spotkaniu wzięły udział rodziny z dziećmi, a także zastępca burmistrza Gminy Krzeszowice – Witold Kulczycki, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Krzeszowicach – Michalina Nowakowska-Malczyk, dyrektor GOPS – Ewa Gędłek, jak również dyrektor Przedszkola Samorządowego w Tenczynku – Marzena Kubin, będąca zarazem członkiem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

 

Spotkanie przebiegało w pogodnej, przedświątecznej atmosferze. Dzieci opowiadały o znanych im zwyczajach związanych z Wigilią i Bożym Narodzeniem, wszystkie rodziny wraz z zaproszonymi gośćmi śpiewały kolędy, składały sobie życzenia, dzieląc się opłatkiem. Nie zabrakło symbolicznego poczęstunku, nawiązującego do tradycji świątecznej, a także okolicznościowych paczek, które szczególnie ucieszyły najmłodszych członków rodzin. Rodziny zostały także obdarowane stroikami świątecznymi, wykonanymi podczas grupy wsparcia prowadzonej w ramach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

Uczestniczący w spotkaniu Wigilijnym podopieczni wyrażali duże zadowolenie z zaproszenia i możliwości udziału w tym wydarzeniu. Integracja, wzajemne wsparcie, wzmacnianie kompetencji społecznych są bowiem niezwykle istotne w codziennym życiu zarówno dorosłych, jak i małoletnich członków rodzin, z którymi współpracują asystenci rodziny.

Organizacja spotkania była możliwa m.in. dzięki udostępnieniu sali przez Ochotniczą Straż Pożarną w Krzeszowicach oraz fundatorom paczek – Burmistrzowi Gminy Krzeszowice i Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu, a także innym sponsorom.

 

Warto dodać, iż w okresie przedświątecznym z inicjatywy funkcjonariuszy III Kompanii Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie dwie rodziny z małymi dziećmi, mieszkające na terenie Gminy Krzeszowice, których sytuacja życiowa jest szczególnie trudna, zostały obdarowane podarunkami – ich zawartość została uzgodniona z członkami tych rodzin.

 

Info: Gops