Betlejemskie Światło Pokoju 2015 (fotoreportaż)

Betlejemskie Światło Pokoju, w skrócie BŚP, to prawie trzydziestoletnia tradycja celebrowania międzynarodowej przyjaźni, braterstwa i solidarności. Światło z Betlejem zwraca naszą uwagę na Człowieka.

Co roku skauci niemalże z całej Europy pomagają w rozesłaniu Światła Pokoju po prawie całym kontynencie.

Lampiony z ciepłym płomieniem trafiają rok w rok do kościołów, szkół, urzędów i prywatnych domów, by tam promieniować atmosferą pokoju i pojednania. Mieć Betlejemskie Światło Pokoju w domu, to znaczy uczestniczyć we wspólnocie, to znaczy być częścią czegoś większego, czegoś pięknego.

 

W tym roku hasło BŚP zwraca naszą uwagę na Człowieka. Pozwala dojrzeć Człowieczeństwo w bliźnim. Przydaje na myśl ludzi z sąsiednich miast, województw, krajów – oni wszyscy mają w domach to samo światło, tę samą ideę. Światło Pokoju pozwala dojrzeć Człowieka nie tylko w bliźnim – pozwala dojrzeć go również w nas samych. Co dla mnie znaczy idea pokoju? Co dla mnie znaczy idea solidarności? Co dla mnie znaczy braterstwo?


Harcerze z Hufca Krzeszowice umożliwiają nam nie tylko zadumę nad wspólnymi wartościami w naszych domach czy w kościele. Dzięki nim możemy się spotkać, razem pośpiewać kolędy i porozmawiać przy betlejemskim ogniu. Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju mieszkańcom naszej gminy odbyło się 20 grudnia. Rozpoczęło się o 18:00 mszą świętą w kościele pw. św. Marcina w Krzeszowicach. O 19:00 na Rynku zapłonęła harcerska watra, z której każdy mógł zabrać swój ogień.

 

Wojciech DąbekZobacz Fotoreportaż