W rocznicę odzyskania niepodległości (fotoreportaż)

11 listopada 1918 roku powstała wolna i niepodległa Rzeczypospolita. Główne uroczystości upamiętniające to wydarzenie odbyły się przy Grobie nieznanego Żołnierza. Koncertowała orkiestra OSP z Czernej. Po odegraniu hymnu narodowego przemówienie wygłosił burmistrz Gminy Wacław Gregorczyk.

 

 

Na płycie Grobu kwiaty i wieńce złożyli: poseł na Sejm RP Andrzej Adamczyk i przedstawiciele PiS Dawid Drabik i Henryk Woszczyna, przewodniczący RM Adam Godyń, wiceprzewodniczący Michalina Nowakowska-Malczyk, Artur Baranowski, burmistrz Gminy Wacław Gregorczyk, wiceburmistrz Witold Kulczycki, sekretarz Gminy Jan Bereza, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, delegacja Powiatu Krakowskiego, wicestarosta Wojciech Pałka, radni Stanisława Grzęda, Janina Lasoń, Jerzy Wnęk, Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, Zarząd Gminny OSP, delegacja Komisariatu Policji i Straży Miejskiej

Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Stowarzyszenie Tradycji LWP, ZHP Hufiec Krzeszowice, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Cech Rzemiosł Różnych, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej, Towarzystwo Pszczelnicze Barć i Stowarzyszenie Pszczelarzy Powiatu Krakowskiego, Polski Związek Wędkarski Koło Krzeszowice, Platforma Obywatelska Koło Krzeszowice, Polskie Stronnictwo Ludowe Zarząd Gminny, Gminne Koło Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli, Kopalnia Wapienia Czatkowice – TAURON, Zakład Wodociągi i Kanalizacja, Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza. Podczas uroczystości odznaczono 99 letniego weterana Franciszka Pióro. W kościele parafialnym św. Marcina odbyła się uroczysta msza św., zakończona procesją.

A potem odbyło się plenerowe widowisko, którego część pierwsza poświęcona była patronowi parafii św. Marcinowi, a druga naczelnikowi państwa marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Widowiska przygotowano z rozmachem z udziałem wielu mieszkańców miasta i gminy. Korowód św. Marcina zorganizowali członkowie Stowarzyszenia Ratuj Tenczyn oraz cukiernia Melba, natomiast inscenizację „Powstań Polsko” amatorski teatr Lince Bianco działający przy Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach i debiutujący 11 listopada!. Ale występowali nie tylko aktorzy amatorskiego teatru – niepodległościowe pieśni śpiewali mieszkańcy miasta, licznie zgromadzeni na krzeszowickim Rynku.

Kotyliony, chorągiewki i balony w barwach narodowych. Ale też, co może stać się nie tylko poznańska specyfiką, barcińskie rogale, rozdawane przez cukiernię Melba. Atmosfera święta. To wszystko spontaniczne i niewymuszone. Tak właśnie można się było poczuć podczas tego wydarzenia. W organizację i przeprowadzenie uroczystości w naszym miasteczku włączyło się mnóstwo ludzi, dorosłych i młodzieży. Tłumy były po stronie widzów i uczestników. Każdy kto chciał dostał jakiś gadżet. Nikogo też nie trzeba było namawiać do wspólnego śpiewania. „O mój rozmarynie”, „Wojenko, wojenko”, „Przybyli ułani pod okienko” czy „Legiony”, dźwięki i słowa tych chóralnie śpiewanych pieśni rozbrzmiewały w centrum Krzeszowic. Było inaczej, niż dotychczas. Wiele osób mówiło, że taka forma świętowania Niepodległości bardzo się im podoba. A kto nie zdążył na Rynek, mógł pośpiewać pieśni patriotyczne po południu w Szkole Muzycznej.

CKiS był również organizatorem Turnieju Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodległości.

 

Maciej LiburskiZobacz Fotoreportaż