Zaproszenie na Święto Pieczonego Ziemniaka

Po raz kolejny Miękinia będzie centrum uwielbianego w naszym rejonie „Pieczonego”. Święto tej regionalnej potrawy odbędzie się 5 września w Miękini. Szczegóły na plakacie poniżej.

 

Ważnym elementem imprezy jest konkurs. „Pieczone” robi się u nas prawie w każdym domu i w wielu przypadkach jest to potrawa wyjątkowa. Warto spróbować swoich sił i umiejętności w „babkowej” rywalizacji. W ubiegłych latach konkurowały ze sobą przede wszystkim Koła Gospodyń Wiejskich, ale w konkursie może wziąć udział każdy, indywidualnie, z grupą znajomych, osoby zrzeszone etc. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, choć splendor, który spłynie nawet za dalsze miejsca będzie wielki.

Już teraz można zgłaszać akces do wzięcia udziału w konkursie. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Centrum Kultury i Sportu tel. 12 282 14 65 wew. 21.

Liczba zgłoszeń jest ograniczona do dziesięciu. Warto zatem się pospieszyć.

Pod plakatem publikujemy regulamin konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin

konkursu na najsmaczniejszą babkę ziemniaczaną

 

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach oraz Rada Sołecka Miękini.

 2. Cel konkursu: promowanie lokalnych potraw tradycyjnych, charakterystycznych dla obszaru gminy Krzeszowice.

 3. Czas i miejsce: 5 września 2015, Miękinia

 4. Zasady uczestnictwa: w konkursie mogą brać udział Stowarzyszenia, KGW, osoby prywatne. Do konkursu zostanie zakwalifikowanych pierwsze 10 zgłoszeń. Zgłoszenia można dokonać mailowo, telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach przy ul. dr. J. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice; tel. 12 282 14 65 wewn. 21, do 31.08 2015.

 5. Zasady ogólne: upieczenie podczas imprezy przygotowanej babki ziemniaczanej, opartej na tradycyjnej recepturze.

 6. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, powołana w tym celu przez organizatora, zwana dalej Komisją.

 7. Komisja, rozstrzygając konkurs, będzie zwracała uwagę na:

 • smak potrawy (1-10 pkt)

 • estetykę wykonania – walory wizualne (1-5pkt)

 • oryginalność (1-5 pkt)

 1. Uczestnik może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

 2. Każda potrawa zostanie opatrzona numerem, w celu bezstronnej oceny przez komisję konkursową.

 3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

 4. Świadczenia organizatorów: zapewnienie miejsca i opału do upieczenia babki, wytypowanie jury do oceny upieczonych babek.

 5. Nagrody: I miejsce – nagroda rzeczowa + pamiątkowa statuetka + dyplom, kolejne miejsca: pamiątkowe statuetki + dyplomy

 6. Postanowienia końcowe: organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.