Ogłoszenie o inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, że w miesiącu LIPCU 2015r. na terenie Gminy zostanie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest przez pracowników Firmy EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ Sp. z o.o. w ramach otrzymanej dotacji z Ministerstwa Gospodarki. Osoby przeprowadzające inwentaryzację będą posiadały stosowne upoważnienie Burmistrza Gminy Krzeszowice.

 

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, należy do obowiązku każdego właściciela nieruchomości, na którym znajdują się w/w wyroby. W ramach wsparcia w realizowaniu powyższego obowiązku, Gmina Krzeszowice przeprowadza inwentaryzację obejmującą wszystkie nieruchomości położone na terenie Gminy.

Przeprowadzona inwentaryzacja posłuży do opracowania Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu gminy Krzeszowice, który umożliwi pozyskanie środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

W związku z powyższym, prosimy o wyrozumiałość i udzielanie pracownikom Firmy EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. niezbędnych informacji w celu sporządzenia pełnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Więcej informacji na temat inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4 pok. 4, pod nr tel. (12) 252-08-21.

 

Burmistrz Gminy Krzeszowice

Wacław Gregorczyk (-)