Odbiór śmieci – nowe zasady


Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2015r. nastąpi zmiana w organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Naszej Gminy. W związku z faktem wyboru nowego wykonawcy, usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Krzeszowice, będzie świadczyć firma
A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu ul. Lecha 10. Kontakt z firmą: tel. 801 501 511, mail: krzeszowice@asa-pl.pl.


Od 1 lipca 2015r. nastąpi zmiana w częstotliwości odbioru odpadów segregowanych i będą one odbierane co miesiąc.

Zmianie ulegnie również liczba frakcji odpadów gromadzonych w sposób selektywny. Zmniejszy się liczba frakcji z 5 do 3. I tak: tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe należy gromadzić wraz z odpadami z metalu (w worku żółtym), szkło kolorowe wraz ze szkłem bezbarwnym (w worku zielonym), natomiast odpady z papieru
i tektury gromadzić jak dotychczas (w worku niebieskim).

Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Krzeszowice oraz informator o nowych zasadach segregacji. Zgodnie z harmonogramem, zmieszane odpady komunalne będą odbierane w innym dniu miesiąca niż odpady segregowane, jednak w większości miejscowości będą to stałe dni tygodnia. Uprzejmie prosimy mieszkańców o zwrócenie uwagi na różnicę w podziale poszczególnych miejscowości na rejony, gdyż w tym zakresie dokonano drobnych zmian.