Źródło Sukcesu 2015 Nagrody Burmistrza Gminy Krzeszowice (fotoreportaż)

Już po raz czwarty podczas uroczystej gali w przeddzień święta Krzeszowic – Majówki Hrabiny Zofii – w galerii w Pałacu Vauxhall wręczone zostały nagrody Burmistrza Źródło Sukcesu. Symboliczne statuetki, które cztery lata temu zaprojektował artysta rzeźbiarz Jan Siek, w tym roku otrzymali:

 
W kategorii I – Działalność społeczna, troska o człowieka i pomoc osobom niepełnosprawnym – Władysław Chechelski, animator trzeźwości.

W kategorii II – Kultura i Sztuka – Henryk Maciejowski, wieloletni kapelmistrz orkiestry KW Czatkowice.

W kategorii III – Sport, kultura fizyczna i turystyka – Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej, miejsce kultu Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Rafała Kalinowskiego.

W kategorii IV – Oświata i edukacja – Anna Łukasik, nauczycielka matematyki i informatyki w Zespole Szkół w Tenczynku.

W kategorii V – Gospodarka, przedsiębiorczość, innowacyjność i nowe technologie – firma Kaprin Sp. z o. o., specjalizująca się w wytwarzaniu prefabrykatów betonowych.

W kategorii VI – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska – Michał Godyń, zastępca Komendanta w Komisariacie Policji w Krzeszowicach.

W kategorii VII – Inne szczególne zasługi na rzecz Gminy Krzeszowice – dr n. med. Renata GodyńSwędzioł, dyrektorka Szpitala im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.


Nagrody przyznała powołana przez Burmistrza na okres czterech lat Kapituła. Ponieważ jej kadencja właśnie dobiegła końca, może dobrze będzie przypomnieć, że zostali do niej zaproszeni i podjęli się tego niełatwego zadania ludzie o różnych zawodach, zapatrywaniach i poglądach tak, aby z różnych punktów widzenia i możliwie najobiektywniej oceniać zgłoszonych do nagrody kandydatów i instytucje. Kapitułę stanowili: Stanisława Grzęda, przewodnicząca Kapituły, prawnik, wieloletnia radna, przewodnicząca rady miejskiej przez dwie kadencje, obecnie radna powiatu krakowskiego; Anna Miga, sekretarz kapituły, animator kultury, teatrolog, filmoznawca, od lat związana zawodowo ale i z zamiłowania z kulturą i sztuką, kierownik galerii w Pałacu Vauxhall; ks. Karol Szałas, od lat związany z nasza parafią, obecnie proboszcz nowej parafii p.w. św. Jana Pawła II; Ryszard Piotrowski, nauczyciel, pedagog, dyrektor gimnazjum w Krzeszowicach, Ryszard Niemczyk, były radny, wiceprzewodniczący rady miejskiej, w przeszłości major wojska polskiego, aktualnie przedsiębiorca, prowadzący własne biuro podatkowe; Małgorzata Fryt, społecznik, wieloletnia przewodnicząca osiedla Jurajskiego, absolwentka akademii rolniczej w Krakowie; Zygmunt Kuchta, inżynier architekt, wykładowca, w latach 90. burmistrz naszej Gminy.

Po części oficjalnej tradycyjnie już odbył się koncert, na który od czterech lat zapraszani są artyści związani z naszym miastem i gminą. Tym razem wystąpił zespół młodego jazzmana, mieszkańca Krzeszowic, Miłosza Bazarnika „Miłosz Bazarnik trio”, z którym gościnnie śpiewała wokalistka Ola Słocińska. Zarówno Miłosz, jak i Ola studiują w Krakowskiej Szkole Jazzu, Miłosz – w klasie fortepianu, Ola na wydziale wokalnym. Zagrali i zaśpiewali popularne standardy jazzowe i kompozycje Miłosza.Zobacz Fotoreportaż