Laureaci nagrody Burmistrza „Źródło Sukcesu 2014” (fotoreportaż)

W piątkowy wieczór w Galerii Pałacu Vauxhall miała miejsce gala podczas której wręczono nagrody Burmistrza „Źródło Sukcesu 2014”. Statuetki wręczano już po raz trzeci.

Nagroda ta, o której decyduje Kapituła, ma charakter honorowy i przyznawana jest osobą, instytucją i organizacjom w celu wyróżnienia ich zasług, wybitnych osiągnięć, aktywności i promocji naszej gminy, a także poprawie jakości życia mieszkańców i promocji wolontariatu.

 

Podczas gali nie brakowało emocji. Zgromadzona publiczność gromkimi brawami reagowała na krótkie filmy prezentujące poszczególnych kandydatów. Nie ma wątpliwości, że w tym roku wszyscy nominowani zasłużyli na statuetkę jak mało kto, ale – zgodnie z regulaminem – można przyznać tylko jedną nagrodę w każdej kategorii.

 

W kategorii I: Działalność społeczna, troska o człowieka i pomoc osobom niepełnosprawnym statuetkę otrzymało Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi AMAZONKA – organizacja założona w Krzeszowicach przez Grażynę Piotrowską w 2008 roku, która zapewnia wszechstronne wsparcie kobietom dotkniętym chorobami nowotworowymi, prowadzi liczne akcje i zajęcia dla kobiet.

W kategorii II: Kultura i Sztuka nagrodzono grupę plastyczną ZDRÓJ, założoną przez artystę plastyka Mariana Konarskiego w 1985 roku, grupa zrzesza nieprofesjonalnych artystów, reprezentujących naszą gminę na terenie całej Małopolski w licznych wystawach, kiermaszach, plenerach.

W kategorii III: Sport, kultura fizyczna i turystyka laureatem nagrody został – Zygmunt Nowak – nauczyciel wychowania fizycznego, trener, wychowawca, związany ze Szkoła Podstawową H. Sienkiewicza, animator sportu w naszej gminie.

W kategorii IV: Oświata i Edukacja statuetkę odebrała – Elżbieta Chochół – znany i ceniony pedagog, 40 lat związana ze Szkołą Podstawową w Krzeszowicach, gdzie była kolejno nauczycielem, wychowawcą, dyrektorem.

W kategorii V: Gospodarka, przedsiębiorczość, nowe technologie laureatem została firma „Jacek” Spółka Jawna Szpak&Sobczyk – na lokalnym rynku od 1990 roku zapewniająca profesjonalną obsługę gastronomiczną różnorodnych imprez, w tym gminnych. Jest przykładem wzorcowo rozwijającej się firmy, mocno osadzonej w środowisku Krzeszowic.

W kategorii VI: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska statuetkę otrzymał Jan Kanty Wójcik – znany działacz samorządowy, wieloletni radny RM, także działający w strukturach Straży Pożarnych, zaangażowany w liczne akcje mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

W kategorii VII: Inne szczególne zasługi na rzecz gminy Krzeszowice statuetkę przyznano Janowi Damulewiczowi. Pan Jan od 30 lat jest mecenasem kultury, sportu, oświaty i pomocy społecznej w naszej gminie. Nie ma chyba instytucji, której by finansowo nie wspomógł, umożliwiając tym samym ich działalność, rozwój i promocję.

 

Po części oficjalnej wystąpiło znakomite trio klezmerskie, Di Galitzyaner Klezmorim, zespół założony w roku 1998 i do dzisiaj grający w tym samym składzie: Mariola Śpiewak – klarnet, Grzegorz Śpiewak – akordeon, Rafał Seweryniak. Jak zwykle zagrali niesamowity koncert nagrodzony owacją. Tym milej, że Mariola i Grzegorz Śpiewakowie od wielu lat są mieszkańcami naszego miasta.

 

 

ZOBACZ FOTOREPORTAŻ