Hrabiowie na Tenczynie – wystawa w Galerii Vauxhall (fotoreportaż)

Ruiny zamku Tenczyn są niewątpliwie ikoną gminy Krzeszowice. Przyciągają zarówno okolicznych mieszkańców, jak i turystów z różnych regionów Polski i z zagranicy; kilkakrotnie były plenerem filmowym i stanowią inspirację dla twórczości artystycznej.

 

Zamek Tenczyn wiąże się nierozerwalnie z jednym z najbardziej wpływowych przed wiekami rodów w Polsce – rodem Tęczyńskich.

Temu właśnie rodowi i historii zamku Tenczyn poświęcona jest wystawa eksponowana w Galerii krzeszowickiego Pałacu Vauxhall, której wernisaż odbył się w piątkowy wieczór 9 maja 2014r. Przy wejściu do sali wystawienniczej witają zwiedzających przepiękne, specjalnie wykonane dla potrzeb tej wystawy, pejzaże tenczyńskie z lat 2013 – 2014 autorstwa artysty malarza Jacka Sieka, jednego z członków znamienitej rodziny artystycznej Sieków. Obok nich obrazy z pejzażami z Czernej. Jak zaznaczyła w swoim wystąpieniu kurator wystawy Anna Miga, to właśnie Jacek Siek zainspirował organizatorów by spojrzeć na Tenczyn w szerszym, historycznym kontekście.

W dobie nowoczesnych technologii możliwe są wizualizacje prezentujące obiekty w takim kształcie, w jakim były przed wiekami, jak też w kształcie, jaki może być im nadany po rekonstrukcjach. Na ekranie jednaj ze ścian Galerii wirtualnie ukazuje się zwiedzającym zamek Tenczyn takim, jakim był w okresie swej największej świetności w XVI/XVII w.; na przeciwległej ścianie, na drugim krańcu osi czasu, wizualizacja tenczyńskiego zamku po pracach zabezpieczających i rekonstrukcji.

Uwagę zwiedzających zwracają wielkoformatowe obrazy najznamienitszych przedstawicieli rodu Tęczyńskich. Jeden z nich przedstawia Jana Magnusa Tęczyńskiego, wojewodę krakowskiego od 1620r. Na kolejnym przedstawiona jest postać jego syna Stanisława Tęczyńskiego. Obok nich Agnieszka z Tęczyńskich Firlejowa, wojewodzina krakowska, fundatorka klasztoru w Czernej. Są też portrety siedemnastowiecznych zakonników – ojca Mikołaja od Jezusa, ojca Macieja od Św. Franciszka. Klimat epoki przybliża wiele egzemplarzy średniowiecznej (krótkiej, jak i długiej) broni drzewcowej, replika zbroi rycerskiej z XV wieku, jak też dużych rozmiarów skrzynia dębowa z okuciami. W gablotach wyeksponowane są m.in. przykłady koronek wykonanych w technikach specyficznych dla XVII w., specjalnie przygotowane na wystawę przez Jolantę Jasińską. Są też kafle płytowe z XVI – XVII w., kufle z XVI w, unikatowe ryciny i pocztówki. Szczególną uwagę zwraca zrekonstruowany proporzec rodu Tęczyńskich.

W czasie wernisażu klimat epoki, w której żyli i działali Tęczyńscy przybliżyli członkowie Krakowskiego Bractwa Grodzkiego; przy dźwiękach muzyki dawnej prezentowali średniowieczne tańce plebejskie i dworskie. Była też chwila poezji; krakowska aktorka Anna Lutosławska czytała utwór Jana Kochanowskiego (który bywał na zamku w Tenczynie) poświęcony postaci Jana Baptysty Tęczyńskiego.

Współorganizatorem wystawy jest Stowarzyszenie „Ratuj Tenczyn”. Powstało ono w 2009r. z inicjatywy wielkich pasjonatów historii, braci Macieja i Grzegorza Stępowskich. Stowarzyszenie podejmuje wiele działań, których celem jest przybliżenie jak najszerszym kręgom dziejów rodu Tęczyńskich i uratowanie najcenniejszych zabytków. W czasie wernisażu zaprezentowano najnowszą książkę wydaną przez Stowarzyszenie „Tenczyn. Historia rozkwitu i upadku zamku”. Promocja wydawnictwa będzie miała miejsce 25 maja 2014r. o godz.16 w Galerii Pałacu Vauxhall, w czasie „Majówki Hrabiny Zofii”.

W związku z wystawą wydany został bardzo interesujący katalog, zawierający wiele zdjęć i informacji. Są tam także wymienione wszystkie osoby i instytucje, dzięki którym możliwa była realizacja tego niezwykle interesującego przedsięwzięcia.

Wojciech Nowak

 

Wystawa jest czynna do 30 czerwca od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

 

 

Zobacz Fotoreportaż