DI GALITZYANER KLEZMORIM – zaproszenie na koncert

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach Galeria w Pałacu Vauxhall zaprasza na koncert zespołu DI GALITZYANER KLEZMORIM

 

 

Mariola Śpiewak – klarnet

Grzegorz Śpiewak – akordeon

Rafał Seweryniak – kontrabas

 

 

28 marca, piątek, 2014, godz. 19.00

bilety w cenie 20 złotych do nabycia w Galerii

Di Galitzyaner Klezmorim – to trio klezmerskie z Krakowa, wcześniej występujące pod nazwą Di Galitzyaner Klezmorim – Trio Galicyjskie. Zespół – koncertujący w całej Europie – w swojej twórczości nawiązuje do tradycji muzyki klezmerskiej, w której poetycka, melancholijna melodyka przeplata się z żarliwą, ekstatyczną żywiołowością. Trio tworzy też własne aranżacje tradycyjnych tematów klezmerskich. W obecnym składzie Di Galitzyaner Klezmorim występuje od 1998 roku i już wtedy zostało laureatem prestiżowej Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Muzyki, przyznawanej corocznie przez Radę Europy. Brzmienie trio zapewnia klarnecistka Mariola Śpiewak, która gra na tym instrumencie solistycznie, towarzyszą jej Grzegorz Śpiewak na akordeonie i Rafał Seweryniak na kontrabasie.

Mariola i Grzegorz Śpiewakowie od wielu lat są mieszkańcami Krzeszowic.