Ruiny do dalszego zabezpieczania

Poniżej publikujemy tekst na temat wzbogacenia kolekcji pamiątek związanych z zamkiem Tenczyn – chodzi o odtworzenie historycznego proporca. Proporzec i kilka obrazów eksponowanych jest w krzeszowickiej Bibliotece. To dobre miejsce, odwiedzane przez wiele osób, ale Stowarzyszenie „Ratuj Tenczyn”, nie ma wątpliwości, że najodpowiedniejszym miejscem ekspozycji tego rodzaju rzeczy byłyby zabezpieczone i odnowione ruiny Tenczyna.

 

Działania Gminy w kwestii prac zabezpieczające ruiny są skuteczne. Urząd pozyskuje środki na ten cel i od kilku lat prowadzone są systematyczne prace na Tenczynie. W ostatnim czasie kolejny projekt Gminy uzyskał akceptację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W projekcie wnioskowano o 2 mln zł. W wyniku rozstrzygniętego konkursu na ten projekt Ministerstwo przeznaczyło 800 tys. zł. Jak szeroko pisała prasa, samorząd krzeszowicki, w obliczu odzyskania przez spadkobierców rodu Potockich majątku, w tym ruin zamku Tenczyn, zastanawia się, czy może prowadzić dalsze prace i przyjąć przyznaną dotację.


Po wielu rozmowach i konsultacjach wydaje się, że przyznane środki zostaną jednak przyjęte i prace będą realizowane. – Jesteśmy zdeterminowani, aby prace prowadzić. Nakazałem przygotować przetarg na kolejny etap prac zabezpieczających ruiny. Uważam, że Gmina jest gwarantem dalszego prowadzenia prac. Jak widać jesteśmy skuteczni w pozyskiwaniu środków. Pewności nie mam, ale wydaje mi się, że osoby prywatne na pieniądze z Ministerstwa Kultury nie mogą liczyć. Jeśli chodzi o obecną sytuację, to aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem i w trosce o przyszłość zabytku będę dążył do podpisania porozumienia pomiędzy przedstawicielami spadkobierców rodu Potockich, gminą Krzeszowice i Starostą Powiatu Krakowskiego, jako reprezentantem Skarbu Państwa. Takie porozumienie pozwoli nam działać bez obaw. Liczę na szybkie podpisanie takiego dokumentu – mówi burmistrz Czesław Bartl.


Nie ma wątpliwości, że najgorsze co mogłoby się stać, to przerwanie dalszego zabezpieczania ruin. Dzięki pozyskanym wcześniej środkom zrobiono wiele (około 30% niezbędnych robót), ale większość jest jeszcze do zrobienia. Mieszkańcy gminy Krzeszowice i turyści ciągle czekają na możliwość zwiedzania Tenczyna, ale to jeszcze przyszłość. Realna, ale tylko pod warunkiem dalszych działań zabezpieczających.