Nowe władze LKS Wolanka

W minioną niedzielę 28 marca odbyło się walne, sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków i sympatyków LKS Wolanka w Woli Filipowskiej. Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy w hołdzie zmarłemu, członkowi zarządu Stanisławowi Ślusarczykowi. W kolejnych punktach, przyjęto sprawozdanie z działalności w ubiegłych latach. Wybrano również nowe władze klubu. Jednogłośnie zdecydowano, że prezesem na najbliższe dwa lata zostanie Artur Dudek. Pozostali, nowo wybrani członkowie zarządu to: wiceprezesi – Wojciech Pałka oraz Dominik Ślusarczyk, członkowie – Robert Motyl, Marian Ziomek, Stanisław Niechwiej, Jerzy Ciombor, Zbigniew Grondal, Czesław Gregorczyk. Wybrano również komisję rewizyjną w składzie: Roman Żbik, Stanisław Czekaj oraz Przemysław Augustynek. Najważniejsze cele nowego prezesa to, dokończenie budowy stadionu i budynku klubowego, uruchomienie siłowni i otwarcie klubu fitness, ze wskazaniem na panie. W najbliższych planach jest utworzenie dwóch nowych sekcji, łuczniczej i rowerowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz