I Gminny Przegląd Piosenek i Przyśpiewek Ludowych

W sobotę 10 sierpnia w Domu Kultury w Woli Filipowskiej odbywał się koncert finałowy I Gminnego Przeglądu Piosenek i Przyśpiewek Ludowych. Organizatorami imprezy byli Lokalna Grupa Działania „Zdrój” oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Woli Filipowskiej.

W koncercie wystąpili, soliści: Barbara Kosobucka, Stefania Ślusarczyk i Andrzej Wójcik oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Nawojowej Góry, Miękini, Żar, Filipowic, Rudna, Ostrężnicy i Woli Filipowskiej. Jury najwyżej oceniło piosenki przygotowane i wykonane przez KGW w Woli Filipowskiej i Ostrężnicy.

 

 

 

Zobacz Fotoreportaż