OHP zaprasza

Filia Młodzieżowego Biura Pracy w Krzeszowicach funkcjonuje w strukturze Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie. Świadczy bezpłatne usługi w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

 


 

 

 


OCHOTNICZE HUFCE PRACY

FILIA MŁODZIEŻOWEGO BIURA PRACY

W KRZESZOWICACH

32 – 065 Krzeszowice, ul. Kościuszki 43

tel. 668 849 300 e-mail:mbp.krzeszowice@wp.pl

www.malopolska.ohp.pl ; www.mbp.ohp.pl

 

 

Filia Młodzieżowego Biura Pracy w Krzeszowicach funkcjonuje w strukturze Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie.

Świadczy bezpłatne usługi w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

 

Nasze działania skierowane są na:

– pozyskiwanie i gromadzenie ofert pracy

– udzielanie pomocy w poszukiwaniu pracy osobom bezrobotnym i

poszukującym pracy

– nawiązywanie kontaktów pomiędzy pracodawcami, a osobami

poszukującymi pracy

– współdziałanie z innymi instytucjami w zakresie wymiany informacji

o możliwościach uzyskania zatrudnienia

– organizowanie giełd i targów pracy

– prowadzenie klubów pracy (poradnictwo indywidualne i grupowe)

– udzielanie pracodawcom informacji o możliwościach zatrudnienia

pracowników na zgłoszone miejsca pracy

– kierowanie młodzieży na pozyskane miejsca pracy stałej, sezonowej

i krótkoterminowej

 

JEŚLI CHCESZ UZYSKAĆ POMOC W WYBORZE TRAFNEGO ZAWODU I ZNALEZIENIU PRACY, PRZYJDŹ DO NAS!

UDZIELIMY CI PROFESJONALNEJ PORADY I POMOCY, PRZYGOTUJEMY CIĘ DO WYJŚCIA NA RYNEK PRACY.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE ZAPRASZAMY

FILIA MŁODZIEŻOWEGO BIURA PRACY

32 – 065 Krzeszowice, ul. Kościuszki 43

W GODZ. OD 8 – 15

POKÓJ NR.21