Historia pewnego zdjęcia

Rok 1975, zima. Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach. Właśnie wybieram się na lekcję języka polskiego do klasy III b. Omawiamy „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Ktoś puka do drzwi pokoju nauczycielskiego.

Klasowi dyżurni informują mnie, że zamienili salę lekcyjną. Nie wnikam, dlaczego. Z pewnością są jakieś powody – myślę. Wchodzę do klasy i przeżywam prawdziwy szok. Jestem w sali teatralnej… Scena, widownia, za umownymi kulisami – aktorzy. W strojach z początku XX wieku, kiedy Zapolska napisała swą obrazoburczą sztukę. Zaczyna się szkolna premiera „Moralności pani Dulskiej”. Wyreżyserowana przez samych uczniów tej klasy, Elżbietę Welde i Stanisława Nowaka, zagrana w całości, znakomicie, doczekała się prezentacji w Sali Herbowej i utrwalenia na zdjęciu autorstwa znanego krzeszowickiego fotografa, Andrzeja Siodłaka. Fotografia, którą prezentujemy po latach, utrwaliła na zawsze wspaniały szkolny spektakl. Są na nim reżyserzy i aktorzy. Jest też znakomity zespół wokalny ABERK z klasy III a, który swą nazwę zawdzięcza inicjałom członkiń – Anny, Barbary, Ewy, Renaty i Katarzyny. Akompaniowała Beata, wtedy uczennica klasy drugiej.

 

Dzisiaj, przy pisaniu tego tekstu, towarzyszy mi Bogdan Kamiński, mój główny konsultant, wtedy uczeń klasy III b, pełniący wraz z kolegami, przy realizacji projektu, funkcję reżysera światła. Bogdan, po śmierci Mikołaja Wójtowicza, niezapomnianego organizatora wszystkich klasowych zjazdów i spotkań towarzyskich, przejął rolę swego wspaniałego kolegi i wywiązuje się z niej również znakomicie. Jest niezastąpiony w nawiązywaniu koleżeńskich kontaktów. Dziękuję mu ogromnie za pomoc w przygotowaniu tego artykułu. Wspólnie więc, przy pomocy wszystkich bohaterów tej historii oraz ich rodzin, prezentujemy twórców szkolnego przedstawienia „Moralności pani Dulskiej” i zespołu ABERK. Cieszymy się, że ciąg dalszy ich życia, ten „po maturze”, jest tak piękny. I smucimy, że dwoje z nich odeszło na zawsze.

A oto zwięzła informacja o kilkunastu postaciach z fotografii sprzed lat.

Reżyserzy przedstawienia:

Elżbieta Welde – absolwentka Akademii Medycznej w Szczecinie, lekarz, okulista, (specjalizacja w Szpitalu im. Stefana Żeromskiego w Krakowie – Nowej Hucie), mieszka i pracuje w Krzeszowicach; Stanisław Nowak – współwłaściciel sklepu branży chemicznej w Krzeszowicach, gdzie też mieszka.

Obsada aktorska:

Pani Dulska – Teresa Szczurek – absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie, lekarz. Specjalizacja z pediatrii, specjalizacja drugiego stopnia w zakresie chorób płuc. Pracuje

w Krzeszowicach, mieszka w Woli Filipowskiej. W latach 2006 – 2010 była radną Rady Miejskiej w Krzeszowicach, przewodnicząca Komisji Zdrowia.

Pan Dulski – Andrzej Dudek – dr hab. prof. UJ – prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych ds. dydaktycznych, kierownik Zakładu Antropologii Kultury Rosyjskiej UJ. Członek Komisji Kultury Słowian Polskiej Akademii Umiejętności. Autor ponad stu prac, które ukazały się w Polsce, Rosji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Czechach, we Włoszech. Wypromował czterech doktorów oraz kilkudziesięciu magistrów i licencjatów. Mieszka w Krakowie.

Zbyszek Dulski – Mikołaj Wójtowicz – ukończył geografię w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, nauczyciel, potem współwłaściciel sklepu Cimes w Krzeszowicach. Zmarł w 2005 roku.

 

Hesia Dulska – Teresa Kawala-Komłosz – ukończyła anglistykę na UJ, pracuje jako tłumacz literatury anglojęzycznej, mieszka w Krzeszowicach.

Mela Dulska – Barbara Moos-Simonse – po ukończeniu Filologii Angielskiej na UJ pracowała jako nauczyciel języka angielskiego w szkole średniej w Sandomierzu. Od około 20 lat mieszka w Holandii, gdzie prowadzi własne biuro podróży, promując Polskę w kraju tulipanów.

Juliasiewiczowa – Beata Petek-Galdi – absolwenta Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 1981 roku mieszka i pracuje w Nowym Jorku. Zajmuje się projektowaniem wnętrz. Ma własne biuro na Manhattanie.

Hanka – Anna Pióro-Brysz – absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. kardynała Hlonda w Mysłowicach. Pracuje w Wydziale Operacyjnym Poczty Polskiej w Krakowie jako inspektor kontroli. Mieszka w Krzeszowicach.

Tadrachowa – Krystyna Knapik-Łanuszka – studiowała pedagogikę kulturalno – oświatową na UJ, pracowała w antykwariacie przy dworcu kolejowym w Krzeszowicach. Jest związana ze Stowarzyszeniem „Otwórzmy przed Nimi Życie”, którego prezesem jest Janina Lasoń. Mieszka w Krzeszowicach.

Lokatorka – Teresa Szklarczyk-Gawlik – ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Pracowała jako księgowa w Domu Dziecka w Krzeszowicach, potem jako główna księgowa w Ośrodku dla Dzieci Niepełnosprawnych Umysłowo w Bytomiu. Zmarła w 2009 roku.

Zespół ABERK

Anna Świątek-Komusińska – od 34 lat pracuje w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach, jako starszy fizykoterapeuta. Mieszka w Krzeszowicach.

Barbara Sołtysek-Labocha – po ukończeniu studium językowego w Krakowie pracowała w przedsiębiorstwie handlu zagranicznego w Katowicach jako handlowiec na rynku amerykańskim. Od kilkunastu lat pracuje w kancelarii prawniczej prowadzonej przez męża w Jaworznie i Katowicach. Mieszka w Jaworznie.

Ewa Wojdyło-Uholc – ukończyła filologię rosyjską na UJ, Studium Nauczycielskie o specjalności język angielski, kursy kwalifikacyjne z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i bibliotekoznawstwa. Pracowała prawie we wszystkich typach szkół, od podstawowej do policealnej. Pisała i realizowała własne programy autorskie. Jest egzaminatorem OKE z języka rosyjskiego. Mieszka i pracuje w Jaworznie.

Renata Pałka-Koczur – absolwenta Wydziału Prawa na UJ. Pracowała w Urzędzie Miasta w Krakowie. Obecnie wraz z mężem prowadzi firmę prywatną. Mieszka w miejscowości Stanisław Górny koło Wysokiej.

Katarzyna Skwara-Zaborska – absolwentka filologii polskiej na UJ, autorka pracy magisterskiej na temat twórczości Stanisława Czycza, krzeszowiczanina. Pracowała w Pogotowiu Opiekuńczym i w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla chłopców. Skończyła też pierwsze w Krakowie studia „Przygotowanie do życia w rodzinie i seksuologia”, uczyła tego przedmiotu w krakowskich szkołach. Pełniła funkcję rzecznika praw dziecka przy Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie Ukończyła Szkołę Praw i Wolności Człowieka w Warszawie, sponsorowaną przez Fundację Helsińską. Współpracowała z Fundacją Edukacyjną „Kangur”. Mieszka w Krakowie.

Beata Orczykowska-Bernmark – ukończyła Wydział Grafiki krakowskiej ASP u prof. Andrzeja Pietscha. W roku 1986 wyjechała do Sztokholmu, gdzie dwa lata później wyszła za mąż. Pracowała m. in. w drukarniach, potem ukończyła 2 – letnią szkołę RMI – Berghs na wydziale projektowania graficznego i od 1996 roku pracuje jako grafik komputerowy. W Krakowie ma własną firmę Graffo. Mieszka w Sztokholmie.

 

I ja, wdzięczny widz i słuchacz, po 37 latach pracy w krzeszowickim Liceum – na emeryturze.

Maria Ostrowska

  

Od lewej na dole: Elżbieta Welde, Maria Ostrowska, Krystyna Knapik, Stanisław Nowak, Renata Palka, Anna Świątek

Na górze od lewej: Anna Pióro, Mikołaj Wojtowicz, Beata Petek, Teresa Szklarczyk, Teresa Kawala, Barbara Moos, Beata Orczykowska, Katarzyna Skwara, Ewa Wojdyło, Barbara Sołtysek

W środku: Teresa Szczurek i Andrzej Dudek.