„ Zachowaj Trzeźwy Umysł ”

Kilka słów o kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł ” organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych – Fundacja „ Trzeźwy Umysł”. Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” dzięki swojej 12-letniej historii jest najbardziej rozpoznawalnym projektem edukacyjno-profilaktycznym.

Gmina Krzeszowice uczestniczyła w w/w kampanii już 11 razy, a ponieważ odzew społeczeństwa zamieszkującego Gminę Krzeszowice we wcześniejszych latach był duży i kampania podobała się adresatom, postanowiono również w tym roku przystąpić do kampanii.

 

Celem kampanii w 2013r. jest: zmniejszenie występowania zachowań ryzykownych poprzez rozwijanie wśród uczniów na każdym etapie edukacyjnym umiejętności zachwycania się pięknem otaczającej rzeczywistości i zdolności do „ zarażania „ tym innych. Kampania 2013 pozwala uczniom rozwijać zainteresowania i pasje, zachęca do współpracy z rówieśnikami i dorosłymi, uczy asertywności, rodzicom pomaga w budowaniu więzi emocjonalnej z dziećmi.

Adresaci kampanii to: dzieci, młodzież, nauczyciele, pedagodzy, rodzice.

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” cieszy się poparciem instytucji państwowych: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Komendy Głównej Policji.

szczegółowe informacje: www.TrzezwyUmysl.pl

Udział w w/w kampanii wskazuje mieszkańcom Gminy Krzeszowice szanse, jakie stoją przed nimi, a które będą pomocne w unikaniu zagrożeń związanych z alkoholem, narkotykami i innymi uzależnieniami.

 

Informacje nt w/w kampanii realizowanej w Gminie Krzeszowice można uzyskać u koordynatora kampanii na szczeblu lokalnym: Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, tel. 12 282 01 00, w godz.900-1400.

 

Realizacja przez Gminę Krzeszowice ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w ramach profilaktyki uzależnień.

Czas realizacji: od 1 kwietnia do 30 listopada 2013r.

 

Opracowała: Nina Kurdziel