„Postaw na rodzinę”

Kilka słów o kampanii „Postaw na rodzinę” organizowanej przez Krakowską Akademię Profilaktyki

Kilka słów o kampanii „Postaw na rodzinę” organizowanej przez Krakowską Akademię Profilaktyki. Gmina Krzeszowice tak jak i w minionym roku przystąpiła się do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „ Postaw na rodzinę”. Kampania„ Postaw na rodzinę” koncentruje się na pozytywnej profilaktyce, promuje solidarność międzypokoleniową, wpisując się we wspólną troskę wszystkich odpowiedzialnych ludzi: troskę o rodzinę i jakość wychowania najmłodszego pokolenia.

 

Kampania promuje szacunek dla osób starszych, uczy jak korzystać z mądrości dziadków i babć oraz wskazuje jak ważne są dobre relacje międzypokoleniowe.

Celem kampanii jest: wspieranie pozytywnego obrazu rodziny, gdyż rodzina jest najważniejszym ogniwem chroniącym młodych ludzi przed alkoholem i innymi używkami.

Adresaci kampanii to: dzieci, młodzież, nauczyciele, pedagodzy i dorośli- całe rodziny.

szczegółowe informacje: www.postawnarodzine.pl

W/w kampania skierowana jest do mieszkańców Gminy Krzeszowice (dzieci, młodzież, osoby dorosłe) i ma na celu wskazać czynniki chroniące, które wzmocnią i uodpornią społeczeństwo na czyhające na nie zagrożenia, takie jak sięganie po alkohol, narkotyki i inne używki.

Informacje nt w/w kampanii realizowanej w Gminie Krzeszowice można uzyskać u koordynatora kampanii na szczeblu lokalnym: Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, tel. 12 282 01 00, w godz.900-1400.

 

Realizacja przez Gminę Krzeszowice ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”

Czas realizacji: od 5 marca do 31 grudnia 2013r.

 

Opracowała: Nina Kurdziel