Po raz kolejny pokazaliśmy, że pamiętamy…

W dniu 9 listopada 2012r. w Szkole Podstawowej w Nawojowej Górze odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 94 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.


W tym roku swoją obecnością na apelu zaszczycił nas sekretarz Gminy Krzeszowice – pan Jan Bereza wraz z panią Janiną Walkowicz, reprezentującą Wydział Organizacyjny. Nie zabrakło również przedstawicieli Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych Zarządu Miejsko-Gminnego Krzeszowice.

 

Po słowach powitania skierowanych przez panią dyrektor, Lucynę Stryczek do gości, rodziców, grona pedagogicznego i uczniów,  nastąpiło  wprowadzenie pocztów sztandarowych i odśpiewanie hymnu narodowego. Chwilę refleksji nad drogami Polaków ku niepodległości zapewnił program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy piątej oraz szóstej pod kierunkiem pani Justyny Kisielewskiej i pana Tomasza Palucha. Uroczystość zakończono hymnem szkoły, a potem głos zabrał pan Sekretarz, by przypomnieć zgromadzonym, z jakim poświęceniem i determinacją nasi rodacy walczyli o Polskę, wolną dziś i niepodległą. Następnie do wszystkich uczestniczących w naszej akademii przemówił starszy sierżant Mieczysław Wójcik, który przedstawił walkę o ojczyznę z punktu widzenia żołnierza-patrioty, niejednokrotnie bezimiennie poległego w tak słusznej sprawie, jaką jest suwerenność Polski.

Kolejno, złożona z uczniów i nauczycieli delegacja, wraz z szacownymi gośćmi,  udała się pod pomnik upamiętniający przemarsz wojsk Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono kwiaty, zapalono znicze i jeszcze raz oddano hołd tym, dzięki którym dziś możemy żyć
w wolnym kraju. Ten punkt programu zakończył tegoroczne obchody Święta Niepodległości.