Debata Historyczna „Piękno i smutek wojny” – spotkanie szkół ponadgimnazjalnych w Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach

Taka jest wojna… Nie ryzyko śmierci, nie czerwone fajerwerki granatów, które uderzając  z wyciem, na moment oślepiają, lecz poczucie, że się jest marionetką w rękach  nieznanego lalkarza, a uczucie to potrafi czasami tak zmrozić serce, jakby to śmierć złapała je w swój uścisk.

 

Ta myśl zawarta w książce Petera Englunda „Piękno i smutek wojny”, będąca próbą rekonstrukcji świata uczuć ludzi, którzy przeżyli Wielką Wojnę, była motywem tegorocznej debaty historycznej zorganizowanej przez nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach. Debata odbyła się 12 listopada.

Polacy są narodem, któremu zakończenie I wojny światowej przyniosło początek suwerennego bytu państwowego. Odzyskanie niepodległości przez Polskę jest nierozerwalnie związane z dramatycznymi wydarzeniami Wielkiej Wojny.

Tematyka organizowanych przez nas debat historycznych nie ogranicza się tylko do analizy przebiegu wydarzeń wojennych i polskiej drogi do niepodległości.

Celem debat jest inspirowanie młodzieży do szerszej refleksji historiozoficznej nad kierunkami rozwoju cywilizacyjnego, uczenie się z historii własnego narodu, a także doświadczeń ludzkości wszystkich kontynentów.

Tegoroczne rozważania postanowiliśmy skierować na pojedynczych ludzi, którzy znaleźli się w trybach wojny, w tym kobiety, którym wojna przyniosła zmianę statusu społecznego.

Zaproponowaliśmy następujące tematy rozważań:

–         Kobiety w obliczu wojny – wpływ wojny na rolę społeczną, aktywność zawodową, polityczną, prawa kobiet.

–         Jednostka w trybach wojny – heroizm i słabość jednostki.

–         Jak zmienił się świat po „wielkiej wojnie”.

Ze strony Starostwa Powiatowego swoją obecnością zaszczycili nas starosta krakowski Józef Krzyworzeka, wicestarosta krakowski Urszula Stochel i przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło. Przybyli również dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych: Stanisława Szumiec, Karol Papisz, Łukasz Skalny, a także dyrektor CKiS w Krzeszowicach Tomasz Piechota i opiekunowie młodzieży. Społeczność rodziców LO w Krzeszowicach reprezentowała pani Lidia Krzętowska-Żbik. Honory gospodarza pełniła dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach Alicja Milczarek.

W tegorocznej debacie wzięli udział przedstawiciele wszystkich szkół powiatu krakowskiego. Największą popularnością cieszył się temat: Kobiety w obliczu wojny (…). Prezentacje poświecone nowej roli kobiet po I wojnie światowej przygotowali uczniowie z: Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skawinie i Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach.

Reprezentacja Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, przygotowała prezentację i plakaty na temat: Jak zmienił się świat po „wielkiej wojnie”. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale przygotował dramę ilustrującą tragiczne polskie losy od utraty wolności do jej odzyskania.

Na dramat pojedynczego człowieka w trybach wojny doświadczającego samotności, strachu, tęsknoty, bólu, bezradności i poczucia kruchości ludzkiej kondycji zwracał uwagę zaprezentowany fragment filmu Na zachodzie bez zmian na podstawie powieści Ericha M. Remarque`a.

Na zakończenie debaty reprezentacjom szkół zostały wręczone pomoce dydaktyczne ufundowane przez Starostwo Powiatowe.

 

Danuta Kasperczyk

Mirosława Wieczorek