W zaczarowanym świecie Jacka Malczewskiego

Jacek Malczewski (1854–1929) należy do grona najwybitniejszych indywidualności sztuki polskiej. Był malarzem, który w swoim ogromnym dorobku pozostawił dzieła o trudnych, czasami wciąż niemożliwych do odszyfrowania treściach, oscylujących pomiędzy romantycznymi wizjami a metafizyką, wokół problemów życia, śmierci, miłości.

 

Stworzony przez Malczewskiego malarski zaczarowany świat wciąż fascynuje i prowokuje do analiz i reinterpretacji, również do tworzenia kolejnych wystaw zmierzających do zgłębienia tajemnicy.

Zapraszamy na wystawę dzieł tego znakomitego polskiego artysty, która powstała dzięki uprzejmości i we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie.

Autorem scenariusza wystawy i jej kuratorem jest Urszula Kozakowska – Zaucha, adiunkt Działu Malarstwa Muzeum Narodowego w Krakowie.

 

Wernisaż wystawy: 5 październik 2012, piątek, godz. 19.00

Galeria w Pałacu Vauxhall w Krzeszowicach


Autoportret, ol,tekt,51×70,2,1926