Było pięknie, ale już się skończyło

Po raz kolejny Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej zorganizował półkolonię dla dzieci. Ta forma wypoczynku od lat cieszy się ogromnym powodzeniem i jest jednym ze sztandarowych przedsięwzięć IZPM.

 

Półkolonia w tym roku trwa od 1 do 22 sierpnia. Zajęcia odbywają się od 8.00 do 15.00  w Szkole Podstawowej  w Krzeszowicach dzięki przychylności gospodarzy Gminy.

Uczestniczy ponad 70 dzieci. W tym roku wyjątkowo głównie dzieci ze szkoły podstawowej. Większość dzieci przyjęta została na półkolonię nieodpłatnie.

Zajęcia prowadzone były w pięciu grupach wychowawczych. Organizatorzy postawili na bezpieczeństwo dzieci, dlatego grupy były niezbyt liczne, aby każde dziecko i jego problemy mogło być zauważone. Opiekę nad   realizacją programu sprawowała   Pani Dyrektor Elżbieta Chochół –  Kierownik Pólkolonii.

Oprócz bogatego programu na miejscu: zajęcia plastyczne, teatralne, sportowe, zabawy integrujące, zajęcia profilaktyczne, ciekawe spotkanie z pracownikami urzędu skarbowego, spotkanie ze strażakami, konkursy ogólnokolonijne i grupowe( „Wakacje bez ryzyka”, „Moje wymarzone wakacje”, „Tajemniczy Ogród”), wybory najmilszych turnusu – kolonistom zaoferowano również dwa razy w tygodniu wyjazdy na basen do Chrzanowa, wycieczkę do kopalni soli w Bochni oraz piknik ekologiczny przy Jaskini Nietoperzowej wraz z jej zwiedzaniem. Odbył się również wyjazd do kina na film w 3D „Madagaskar 3”.

W trakcie trwania półkolonii dzieci otrzymywały śniadanie, obiad i podwieczorek. Na zakończenie wszyscy uczestnicy półkolonii przygotowali specjalny program artystyczny. Było wzruszająco i zabawnie.

Projekt mógł być zrealizowany dzięki pozyskanym środkom z dotacji oraz od sponsorów.

Na realizację stowarzyszenie otrzymało dwie dotacje: 14.900 złotych ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i RPA 2012 oraz 3000zł w odpowiedzi na złożoną ofertę z Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Coroczny  projekt „Półkolonia IZPM”  to perełka  stowarzyszenia,ale wszyscy, którzy przyczynili się do jego realizacji stworzyli mocną nić, na której zawieszona perła  może pokazać swój blask.  Za to Zarząd Stowarzyszenia bardzo dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji .

 

 

W imieniu zarządu Władysława Kaźmirek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz