Szkoła Podstawowa w Miękini o ogólnopolskiej akcji „ Warto być dobrym”

Akcja „Warto Być Dobrym” została przygotowana przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”, objęta patronatem MEN i Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. To największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca u dzieci dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, ich uczuć i praw, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat.

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Krystyny i Andrzeja Potockich w Miękini wzięli udział w tym edukacyjnym projekcie, którego pierwsza edycja dobiegła końca. Dzieci, poświęcając swój wolny czas, podjęły zobowiązania, że będą dobre dla innych. Była to okazja do pokazanie dobra i wolontariatu jako wartości, świetnej zabawy i drogi do samorealizacji.

Nagrodą główną w konkursie dla uczestników każdej szkole był rower marki KROSS, ufundowany przez Organizatora – Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”.

Z pomocą pedagoga szkolnego i wychowawców uczniowie uczyli się rozpoznawać dobre uczynki. Wzbudzanie i kształtowanie określonych wartości odbywa się w toku procesu wychowania. W czasie trwania akcji uczniowie starali się robić jak najwięcej dla innych osób, organizacji oraz środowiska. Kampania ta realizowana jest w szkole, ponieważ jest to miejsce, w którym dzieci i młodzież powinny nie tylko zdobywać wiedzę merytoryczną, ale również uczyć się od innych prawidłowych postaw i wartości, dawać kolegom przykład dobrych zachowań. Główną nagrodą dla uczniów był właśnie rower górski, wyeksponowany w centralnym miejscu szkoły, jego widok jeszcze bardziej zachęcał do bycia dobrym. Przystępując do akcji szkoła stworzyła sobie możliwość otrzymania pomocy naukowych oraz zdobycia nagrody pieniężnej, dzięki której zakupione zostaną materiały edukacyjne.

Finaliści z poszczególnych klas (po jednej osobie z klasy) to uczniowie najlepiej ocenieni przez rówieśników ze społeczności danej klasy. Spośród tych dzieci, które przystępując do akcji na początku semestru, wypełniły i zrealizowały zadań w ustalonych obszarach, wylosowano zwycięzcę. Został nim Amadeusz Godyń z klasy VI i to on odjechał ze szkoły rowerem górskim. Wyróżniono także Patryka Nowaka z klasy VI i Magdalenę Cieciak z klasy V. Całej trójce wytrwałych uczniów należą się słowa uznania i gratulacje.

Dyrektorka szkoły Lucyna Gregorczyk, podsumowując kampanię „Warto być dobrym”, powiedziała: Cieszę się, że są takie akcje, które propagują tak pozornie proste wartości jak dobro. Każdy uczeń może przyłączyć się do tego konkursu, w którym co prawda nagroda główna jest tylko jedna, ale wygranym może być każdy. Nie ma nic wspanialszego niż to, by być w życiu lepszym człowiekiem, a czynienie dobra właśnie się do tego przyczynia. Wierzę, że nasze działania przełożą się na konkretne zachowania dzieci także po zakończeniu akcji.

Ewelina Ostachowska

Koordynatorka akcji


Dodaj komentarz