Wielkie Święto Tenczyńskiej Szkoły

W piątek 15 czerwca br. odbył się III Rajd Toporczyków Tęczyńskich – na Zamek Tęczyn w Rudnie. Tegoroczny rajd połączony został z Dniem Patrona Tenczyńskiej Szkoły – króla Władysława Jagiełły.

 

W tym miejscu słów kilka o związkach dworu pierwszych Jagiellonów z Zamkiem Tenczyn:  To właśnie na zamku Tenczyn – prowadzono rozmowy, które doprowadziły do zawarcia małżeństwa królowej Jadwigi i księcia litewskiego Jagiełł – wg podania, to właśnie na tenczyńskim zamku odbyło się weselisko tej królewskiej pary.

Dwa lata cała Polska świętowała 600-lecie bitwy pod Grunwaldem; w tym miejscu należałoby wspomnieć, że w słynnej potyczce z Zakonem Krzyżackim pod Grunwaldem walczyła chorągiew wystawiona przez panów na Tenczynie – co uwidocznił mistrz Jan Matejko na obrazie „Bitwa pod Grunwaldem” – w centralnej części obrazu zobaczymy chorągiew z herbem Topór.

Ponadto południowo-zachodnia basteja tenczyńskiego zamku nosi nazwę „Grunwaldzkiej”. Nazwa ta upamiętnia fakt przetrzymywania w zamku – po bitwie pod Grunwaldem, znaczniejszych jeńców krzyżackich, czekając na ich wykup.

Tegoroczny Rajd  przypada w czwartym roku przygotowań do 700-lecia zamku Tenczyn i wsi Tenczynek, który to jubileusz przypadnie  w 2019 roku

Jest to rocznica, która zobowiązuje do działań, nie tylko Tenczynian czy Rudnian, ale wszystkich, mieszkańców dawnego Hrabstwa Tęczyńskiego, w którego skład w przeszłości wchodziły tereny Gminy Krzeszowice.

Celem Rajdu było ponadto spopularyzowanie znaczenia wielkiego Rodu panów na Morawicy i Tenczynie w dziejach Polski. Ród Toporczyków Tęczyńskich zapoczątkował i doprowadził do rozkwitu tereny, zwane wtedy Hrabstwem Tęczyńskim a kolejni potomkowie panów na Tenczynie zapisali się złotymi literami na kartach historii Polski. Wielu z nich było wojewodami, starostami, kanclerzami, uczonymi, doradcami królów, posłami królewskimi, rektorami UJ – należeli do ówczesnej elity możnowładczej Małopolski. Dwóch nosiło tytuł Namiestnika – czyli zastępcy króla, jednemu proponowano królewski tron.

Kolejny cel, który nam przyświecał, to zainteresowanie młodych ludzi korzeniami swojej rodziny, miejscowości, regionu. Łatwiej wtedy mogą odnaleźć swoją tożsamość, swoje poczucie wartości. Najlepszym pomysłem na poszukiwanie korzeni, nauczanie patriotyzmu i historii naszej „Małej Ojczyzny” będzie – połączenie go ze sportem i rekreacją na świeżym powietrzu.

I rajd wyruszył w 2010  roku z Morawicy – kolebki Toporczyków, zawołania Starża. Zeszłoroczny – II Rajd poprowadziliśmy z klasztoru w Czernej – fundacji Tęczyńskich. Agnieszka z Tęczyńskich Firlejowa, siostra ostatniego pana na Tenczynie Jana Magnusa zostawiła po Tęczyńskich tę okazałą pamiątkę, łączącą potęgę z marnością,  Z Zamku pozostały ruiny a klasztor kwitnie.

Tegoroczny III Rajd miał aż trzy różne trasy, każda o innym stopniu trudności a wszystkie poświęcone patronowi tenczyńskiej szkoły – Władysławowi Jagielle. Jedna z tras rajdu miała swój początek na tzw. „Górze Tęczyńskiej”, gdzie witano reprezentacje zaproszonych szkół oraz Jadwigę Andegaweńską. Większość uczniów trasy rajdu przemierzała w strojach z epoki, ponieważ w drodze  prezentowali przygotowane wcześniej scenki z życia wielkiego Jagiellona i jego żony Jadwigi Andegaweńskiej oraz m.in. Jaśka z Tęczyna. Były tańce z epoki, scenka o Nawojce, śpiewano Gaudeamus Igitur. Trasa gimnazjalna zaczęła się w budynku szkoły, gdzie uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście mogli zobaczyć przygotowane przez uczniów klas drugich tegoroczne projekty gimnazjalne, po czym wyruszono na najdłuższą trasę, gdzie czekały zadania i inne atrakcje. W tym miejscu należy złożyć podziękowania uczniom, rodzicom i nauczycielom za ogromne zaangażowanie w przygotowanie przepięknych strojów i scenek, które mogli podziwiać mieszkańcy Tenczynka oraz przedszkolaki, ponieważ aż trzy scenki wystawiane były na placu obok przedszkola.

W rajdzie wzięło udział ok. 400 uczniów Szkoły Podstawowej  i Gimnazjum w Tenczynku oraz reprezentacje ze szkół podstawowych z Krzeszowic, Nawojowej Góry, Zalasu i Rudna, które brały czynny udział w zadaniach proponowanych podczas rajdu.

Tegoroczny projekt rajdu – podobnie jak poprzednie był współfinansowany przez Gminę Krzeszowice oraz wielu sponsorów.

Bez zaangażowania tak wielkiej grupy osób nie udałoby się zorganizować tej pięknej imprezy. Najlepiej uczy się wszak przez działanie i dotyczy to zarówno i dzieci, i młodzież,  i dorosłych.

Na zakończenie dodam, że na rok przed wielkim jubileuszem Hrabstwa Tęczyńskiego w 2019 roku przypadnie 200-lecie szkoły w obecnej lokalizacji (w 2018r.).  Kawał historii mamy za plecami a to zobowiązuje.

A. Łukasik

 

 

 

 

 

 

 


 

Dodaj komentarz