Rywalizowały przedszkolaki (fotoreportaż)

Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach było organizatorem II Gminnej Olimpiady Sportowej dla Przedszkolaków, która odbyła się 12 czerwca 2012r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Krzeszowicach pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy Krzeszowice, pana Czesława Bartla. W imprezie sportowej wzięło udział 6 zespołów z gminy Krzeszowice: z Przedszkola Samorządowego w Tenczynku, z Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej, z Przedszkola Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach i z Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach. Pani dyrektor mgr Anna Warzecha serdecznie powitała zaproszonych gości, sędziów, zawodników, opiekunów i wszystkich kibicujących na trybunach.
Po krótkiej rozgrzewce pod okiem pana Grzegorza Krzysiaka zawodnicy gotowi do rywalizacji w duchu fair play odśpiewali hymn Olimpiady. Następnie mali sportowcy mogli sprawdzić swoje umiejętności sportowe zarówno w zawodach indywidualnych, jak i w drużynowych.
Nad przebiegiem rozgrywek czuwali sędziowie w składzie: p. Małgorzata Adamczyk – nauczyciel w-f w LO, p. Wojciech Kardas – nauczyciel w-f w Gimnazjum, p. Jadwiga Stolarek – nauczyciel w-f w Szkole Podstawowej i p. Grzegorz Krzysiak – trener młodych piłkarzy, którym serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji przedsięwzięcia, nadzorowanie przebiegu zawodów oraz ich sędziowanie.
Szczególnie gorące podziękowania kierujemy również do uczennic LO, które pod okiem   p. Małgorzaty Adamczyk przygotowały miejsca poszczególnych konkurencji oraz dbały o ich prawidłowy przebieg.
Impreza przebiegała w atmosferze zdrowej rywalizacji i wspólnej zabawy. Twarze zarówno zawodników jak i kibiców rozpromieniała energia i radość a emocje sięgały zenitu! Do walki zachęcały wszystkich okrzyki bojowe płynące z trybun oraz hasła przygotowane przez poszczególne drużyny na transparentach. Wszystkie zmagania sportowe zostały uwiecznione na fotografiach, które wykonywał p. Andrzej Bulicz.

Nagrody, puchary, medale i dyplomy uwieńczyły zakończenie rozgrywek międzyprzedszkolnych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych z terenu gminy Krzeszowice do udziału w kolejnej Olimpiadzie.
III Gminna Olimpiada Sportowa dla Przedszkolaków już za rok!

Bogusława Nowak
Joanna Smółka

 

 

Zobacz Fotoreportaż

 

 

Dodaj komentarz