Dwieście lat

Gromkie „Dwieście lat” rozbrzmiało w domu pani Anny Pałki, w rodzinnej Ostrężnicy. To było wyjątkowe święto. 11 kwietnia 2012 roku Anna Pałka obchodziła setną rocznicę urodzin. Dostojna jubilatka urodziła się w Ostrężnicy, gdzie mieszka do dziś. Pochodzi z wieloletniej rodziny. Miała trzech braci i trzy siostry. Od dziecka ciężko pracowała w gospodarstwie, wychowała trójkę dzieci, dwóch synów i córkę. Od 23 lat jest wdową. Otoczona troskliwą opieką licznej rodziny doczekała się 10 wnuków, 22 prawnuków i 6 praprawnuków. Jest pogodną i ciepłą osobą, przez wszystkich bardzo lubianą i szanowaną. Pisze i czyta bez okularów, a co najważniejsze wszystko pamięta. Pamięta trudne lata przedwojenne i lata okupacji, niemieckie więzienie za nielegalne przekraczanie granicy. Jednak nigdy nie narzekała i nie narzeka. Jej optymizm i wiara pozwoliły przetrwać najtrudniejsze chwile w życiu. Jak sama mówi swoją długowieczność zawdzięcza przede wszystkim: Panu Bogu – wiele czasu spędzała i spędza na modlitwie, ciężkiej pracy na roli – zarabiając na życie pracowała nie tylko na własnym polu, ale często u obcych i dobremu odżywianiu – zawsze smacznie i tłusto gotowała, nigdy nie stosowała i nie stosuje żadnej specjalnej diety i dała się namówić na lampkę szampana. Czcigodnej jubilatce w dniu urodzin szczere gratulacje i serdeczne życzenia złożyli burmistrz Gminy Czesław Bartl, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Renata Brzózka oraz zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Anna Blecharz. Anna Pałka otrzymała także listy gratulacyjne od Premiera Rzeczypospolitej Polskiej i Wojewody Małopolskiego. Było bardzo uroczyście, panowała ogólna radość i prawdziwie rodzinna atmosfera.

Maciej Liburski

 

 

 

 

 

 

 


 

Dodaj komentarz