Kasa na sport podzielona

Gminna Komisja powołana przez burmistrza dokonała ocen ofert konkursowych z zakresu upowszechniania, współzawodnictwa i szkolenia sportowego na 2012 r. Na te zadania przeznaczono kwotę 260 tyś zł. Był też konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Tu przeznaczono 20 tyś. zł. Podział pieniędzy zawsze budził emocje, szczególnie gdy pieniędzy jest mniej w stosunku do oczekiwań. W konkursie ofert na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, oraz na upowszechnianie kultury fizycznej biorą udział stowarzyszenia, które piszą ofertę konkursową. Słabością tego sposobu przyznawania dotacji jest to, że „kasę” może dostać ten kto umie dobrze pisać a nie koniecznie ten co bardzo dobrze pracuje. Oferta konkursowa podlega ocenie komisji i na tej podstawie przyznawana jest punktacja i dalej dotacja na działalność.

W tym roku wielkość przyznanych dotacji wygląda następująco: ZHP Krzeszowice – 5.000 zł (biegi na orientacje) + 3.700 zł. na zadanie „Życie to ruch, a ruch to życie”. UKS „Fairway”  – 4.500 zł na zajęcia sekcji golfa. UKS „Jedynka” – 4.000 zł. na zajęcia futsalu, samoobrony, break dance, siatkówka, taniec sportowy, oraz 3.500 na organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych. LKS „Victoria” Zalas otrzymała 27.000 zł na sekcję piłki nożnej. LKS „Wolanka” 40.000 zł – piłka nożna. LKS „Górzanka” 19.000 – piłka nożna. LKS „Jutrzenka” Ostrężnica 23.000 zł na piłkę nożną, oraz 1.500 zł. na zorganizowanie sportowego „Dnia Dziecka”. UKS „Start” Wola Filipowska na dwa zadania 8.000 zł. (koszykówka i kolarstwo górskie, oraz piłkę siatkową i plażową). LKS „Tęcza” Tenczynek 35.500 zł. ( piłka nożna i kolarstwo). PKS „Sankowia” Sanka 24.000 zł. (piłka nożna i działalność sportowo-rekreacyjna na terenie sołectwa Sanka). Stowarzyszenie „Dla Szkoły w Tenczynku” 3.000 zł. (minisiatkówka, siatkówka i piłka nożna). GKS „Świt” Krzeszowice 61.000 zł. (prowadzenie szkolenia sportowego dla wszystkich grup wiekowych), oraz 2.500 zł na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. UKS „Siateczka” Zalas 6.000 zł. (sport i rekreacja sposobem na kształcenie osobowości i charakteru młodego człowieka).

Ponadto przyznano dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krzeszowicach w kwocie 1.300 zł na zajęcia sportowo-rekreacyjne z okazji Dnia Dziecka, dla Caritas Archidiecezji Krakowskiej 1.800 zł na upowszechnianie kultury fizycznej w Placówce Wsparcia Dziennego w Krzeszowicach, dla Stowarzyszenia „Więzi” w Filipowiczach 1.200 – VII rajd pieszy turystyczny, turnieje i konkursy sportowe. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Woli Filipowskiej otrzymało 3.000 zł na IX Rekreacyjny Rajd Rowerowy Szlakami Zabytków Ziemi Krzeszowickiej oraz Stowarzyszenie z Paczółtowic „MY” 1.500 zł na VII Sportowy Piknik Rodzinny.

W związku z tym, że przyznawane dotacje nie zawsze wszystkich zadawalają, a wręcz budzą spore emocje o komentarz i wyjaśnienie problemu poprosiłem Sekretarza Gminy, Jana Berezę który tłumaczy sposób i kryteria przydzielonych dotacji: cyt. „Oszczędności w wydatkach bieżących gminy miały wpływ także na wielkość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych w tym roku. Na upowszechnianie sportu, czyli na te działania, z których korzystają głównie kluby sportowe mieliśmy w tym roku 260 tys. złotych, podczas gdy w ubiegłym roku 279 tys. złotych. Mimo to część klubów otrzyma dotacje nieco większe lub takie same jak w roku ubiegłym. Największy wzrost dotacji dotyczy Victorii Zalas, która w ubiegłym roku skorzystała z 22 tys. złotych dotacji a w tym roku ma przyznane 27 tys. złotych, czyli 23 procent więcej. Kryteria podziału środków są takie same dla różnych działań organizacji pozarządowych i uwzględniają m.in.  liczbę beneficjentów, doświadczenie, ocenę realizacji zadań wnioskodawcy w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę w szczególności: rzetelność, jakość wykonania zadania, terminowość oraz sposób rozliczania dotacji,  jakość wykorzystywanego zaplecza i sprzętu, kalkulację kosztów, innowacyjność, modelowy charakter projektu, określenie zespołu realizującego zadanie (liczba osób, wolontariuszy zaangażowanych w realizację zadania, kwalifikacje, uprawnienia, rozpisanie funkcji jego członków). Jak widać z tych kryteriów, nie zależą one od klasy, w której gra dana drużyna. Oceniany jest wniosek, a punkty są przyznawane według kryteriów, które również wskazuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Te kryteria są jawne i nie zmieniają się zasadniczo od lat. W pracach komisji konkursowych mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, ale w tym roku we wszystkich konkursach ogłoszonych przez gminę tylko w jednej komisji z dziedziny turystyki uczestniczył przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Miejscowości Czerna. Inne organizacje niestety nie wydelegowały swoich przedstawicieli do pracy w komisjach” – wyjaśnia Jan Bereza, Sekretarz Gminy.

JW.

Dodaj komentarz