W dzisiejszych czasach redagować i wydawać gazetę to wyzwanie…

Choć „robienie gazety” nigdy łatwe nie było, to ostatnie lata dowodzą gruntownych zmian w naszych upodobaniach. Społeczeństwo europejskie staje się coraz bardziej „obrazkowe”. Informacje czerpiemy głownie z telewizji, Internetu i chyba dopiero w trzeciej kolejności z gazet lub radia. Obraz zdobył przewagę nad tekstem, co niestety wiąże się z bardzo płytkim przedstawianiem zagadnień.
Prasa w swojej historii jeszcze nigdy nie była w takim odwrocie, czego dowodzi coraz mniejsza sprzedaż gazet drukowanych. Jeśli już sprzedawane są gazety, to najczęściej łatwe i kolorowe.
Patrząc na te zmiany i trudną pozycję każdej poważniejszej gazety tym bardziej kibicuję „Magazynowi Krzeszowickiemu”. W tak dużej gminie jak nasza potrzebna jest gazeta dostrzegająca bardzo lokalne sprawy, żyjąca razem z mieszkańcami ich problemami i sukcesami.
Dwadzieścia lat obecności „Magazynu Krzeszowickiego” w gminie to dowód na to, że taka gazeta, pisząca o tym, co nas dotyczy bezpośrednio, jest ważnym elementem lokalnej tożsamości i przyjaznym pomocnikiem w poznawaniu Ziemi Krzeszowickiej.
W dwudziestolecie funkcjonowania życzę „Magazynowi Krzeszowickiemu” wytrwania w pielęgnowaniu wiedzy o naszej gminie i takiej otwartości na codzienne sprawy, jak do tej pory.

Jan Bereza, sekretarz Gminy Krzeszowice, były dziennikarz

Dodaj komentarz