Nowy Komendant Krzeszowickiej Policji

18 stycznia w Komisariacie Policji w Krzeszowicach Komendant Powiatowy Policji w Krakowie inspektor Dariusz Pocięgiel w obecności burmistrza Czesława Bartla, wójtów gmin: Czernichów Szymona Łytka i Jerzmanowice – Przeginia Adama Piaśnika, komendanta Straży Miejskiej  Janusza Mitki, zastępcy komendanta Komisariatu Lidii Szumiec oraz funkcjonariuszy Policji wręczył Maciejowi Woszczynie akt nominacji na komendanta Komisariatu Policji w Krzeszowicach.
W imieniu własnym i obecnych na uroczystości wójtów głos zabrał i gratulacje nowo mianowanemu komendantowi złożył Czesław Bartl.
Przebieg swojej dotychczasowej pracy zawodowej w skrócie przedstawił nowo mianowany Komendant.
Inspektor Dariusz Pocięgiel określił Macieja Woszczynę mianem kompletnego policjanta. Takie bardzo pozytywne stwierdzenie wynika z dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej oraz solidnego teoretycznego przygotowania nowego komendanta, który ma za sobą 17 lat służby w Referacie Patrolowo Interwencyjnym Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. W 1997 roku ukończył Szkołę Podoficerską w Słupsku a w 2002 Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. W tym czasie pracował w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym, w 2002 na stanowisku kierownika Referatu Kryminalnego a w 2003 został kierownikiem Referatu Dochodzeniowo-Śledczego. Po kilku miesiącach został z-cą naczelnika a od 2009 naczelnikiem Wydziału Kryminalnego w II Komisariacie Policji w Krakowie tzw. Białym Domku. W 2009 ukończył Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, a w 2011 studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Sosnowcu. Poważnie myśli o doktoracie z dziedziny bezpieczeństwa.

Maciej Liburski

Dodaj komentarz