Kolejny udany projekt Stowarzyszenia „Ratuj Tenczyn”

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszeniu „Ratuj Tenczyn” udało się zrealizować projekt wykonania reprodukcji portretu Stanisława Tęczyńskiego. Reprodukcja powstała z wykorzystaniem techniki druku na płótnie w skali 1:1.
Portret Stanisława Tęczyńskiego jest własnością Muzeum Narodowego w Warszawie, pozostaje w depozycie Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu gdzie stanowi ozdobę kolekcji malarstwa, jego rozmiary to 195 x 108 cm.
Obraz pierwotnie znajdował się na zamku Tenczyn, w 2. połowie XVIII w., po popadnięciu zamku w ruinę, wraz z jego wyposażeniem przeniesiony został przez Augusta Aleksandra Czartoryskiego do pałacu w Krzeszowicach. W XIX w. znajdował się okresowo w pałacu Potockich „Pod Barany” w Krakowie, gdzie był wystawiony w salonie jadalnianym w czasie wizyty cesarza Franciszka Józefa II w r. 1881; następnie ponownie, do II wojny światowej, w Krzeszowicach. W 1945 r. został przejęty wraz ze zbiorami Potockich przez państwo, w 1946 r. przekazany do Muzeum Narodowego w Warszawie, a w 1947 r. decyzją Naczelnej Dyrekcji Muzeów zdeponowany w Państwowych Zbiorach Sztuki na Wawelu.

Stanisław, hrabia na Tenczynie (1611-1634), herbu Topór, najmłodszy z trzech synów Jana
Magnusa Tęczyńskiego, wojewody krakowskiego, i Doroty z Mińskich (Gabriel zginął w r. 1629 w pojedynku w Louvain, Krzysztof zastrzelony w r. 1632 we Włoszech przez właściciela winnicy). W latach 1628-1632 wraz z bratem Krzysztofem podróżował po Włoszech, skąd powrócił do kraju w rok po jego śmierci. Umarł w Kamieńcu Podolskim w czasie przygotowywanej wojny z Turcją (podobno na skutek ran zadanych mu przez dzika na polowaniu), zamykając linię męską rodu (mowę w czasie wyprowadzenia zwłok z obozu wojskowego wygłosił 10 listopada Jakub Sobieski – ojciec Jana III Sobieskiego).
Od czasów romantyzmu portret Tęczyńskiego, podziwiany przez literatów, zaliczany jest dziś do najpiękniejszych i najbardziej znanych polskich wizerunków szlacheckich. Treść łacińskiego napisu STANISLAVS COMES IN TEN. /CZYN. IOANNIS PALATINI / CRAC.[/OVIENSIS] VLTIMI VIRORVM DE TENCZYN FILIVS. informującego iż był synem wojewody krakowskiego Jana – ostatniego męża na Tenczynie świadczy o tym iż dodany on został już po śmierci młodzieńca.
Reprodukcja obrazu powstała dzięki życzliwości Dyrekcji Muzeum Wawelskiego. Koszty związane z jego przygotowaniem w całości pokryte zostały ze środków Stowarzyszenia „Ratuj Tenczyn”. Pieniądze pochodziły z 1 % podatków za 2010 r. przekazanych stowarzyszeniu w ubiegłym roku. Stowarzyszenie „Ratuj Tenczyn” wykonało reprodukcję portretu Stanisława Tęczyńskiego gdyż stanowi on bardzo ciekawą pamiątkę po Tęczyńskich i świadczy o wspaniałej historii rodu. „Ratuj Tenczyn” gromadzi i odtwarza pamiątki związane z Tęczyńskimi i zamkiem Tenczyn gdyż pomagają one mieszkańcom Krzeszowic i okolic w lepszym poznaniu lokalnej historii. Na początek lutego br. planowana jest prezentacja portretu Stanisława Tęczyńskiego w Bibliotece Miejskiej w Krzeszowicach, której zostanie on wypożyczony.
Chcielibyśmy, aby w przyszłości reprodukcja portretu Stanisława Tęczyńskiego trafiła do muzeum na zamku Tenczyn gdyż stamtąd właśnie obraz się wywodzi. Co prawda muzeum na Tenczynie jeszcze nie istnieje ale stowarzyszenie już gromadzi eksponaty z nadzieją iż kiedyś uda się je stworzyć. „Ratuj Tenczyn” jest ponadto w posiadaniu oryginalnego planu zamku Tenczyn z okresu „Potopu”, prowadzi intensywne prace nad rekonstrukcją XVII w. proporca Tęczyńskich, pracuje nad stworzeniem monografii zamku Tenczyn. Do projektów tych, które prowadzone są na zasadzie wolontariatu, udało nam się zaangażować wysokiej klasy specjalistów z dziedziny historii sztuki.

Szczegółowy opis obrazu znajduje się tu:
http://www.ratujtenczyn.org.pl/files/Portret_Stanis_awa_T_czy_skiego.pdf

Na załączonym zdjęciu Wiceprezes Stowarzyszenia „Ratuj Tenczyn”  Grzegorz Stępowski odbiera oprawiony w złote ramy portret Stanisłąwa Tęczyńskiego.

Maciej Stępowski

Dodaj komentarz