Śpiewali piosenki Agnieszki Osieckiej

22 listopada 2011 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej miało miejsce niecodzienne wydarzenie artystyczne – szkolny „Konkurs Piosenki Agnieszki Osieckiej”.

Impreza związana była z 75-leciem urodzin Agnieszki Osieckiej, jakie świętowałaby w październiku tego roku ta wspaniała poetka, scenarzystka, reżyser, dziennikarka i autorka ponad dwóch tysięcy piosenek. Organizatorem i opiekunem artystycznym konkursu była nauczycielka-bibliotekarka ZPO Katarzyna Płonka. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem podopiecznych szkoły, zarówno wśród uczestników, jak i publiczności. Udział w konkursie wzięło 23 uczniów, podzielonych na dwie kategorie wiekowe: młodszą (10–12 lat) oraz starszą (13–15 lat). Wśród uczestników byli soliści oraz małe zespoły. Uczestnicy mogli korzystać zarówno z tzw. pół-playbacków jak i z „żywego” akompaniamentu. Imprezę udokumentowano obiektywem aparatu i kamery. Młodych wokalistów oceniała komisja artystyczna złożona z trzech osób: dyrektora szkoły i nauczycielki muzyki pani Teresy Gorczyńskiej, nauczycielki języka niemieckiego pani Katarzyny Kaput oraz reprezentanta oceny uczniowskiej – Kamila Kłeczka, ucznia II klasy gimnazjum ZPO. Imprezę sprawnie i błyskotliwie poprowadzili uczniowie: Justyna Ślusarczyk i Piotr Kłosowski. Podczas obrad jury nad werdyktem publiczność mogła obejrzeć taneczny występ do piosenki Agnieszki Osieckiej („Wariatka tańczy” Katarzyny Groniec) – uczniów: Justyny Koźbiał oraz Marcina Madeja, a także duet wokalny Bartłomieja Lorenca i Wiktorii Jordan w piosence „Gaj”(Maryli Rodowicz i Marka Grechuty). Publiczność stanowiły trzy klasy: 4 sp, 1 gim.i 2 gim. wraz z opiekunami (nauczycielami). Sala, w której odbywał się koncert, posiada scenę i kurtynę, dzięki czemu widzowie mogli poczuć kameralną teatralną atmosferę.

 

Uczestnicy zaprezentowali dwanaście piosenek konkursowych, zarówno lirycznych, nostalgicznych, jak również weselszych. Koncert został zamknięty piosenką finałową, śpiewaną przez wszystkich uczestników oraz publiczność – „Wielka woda” Maryli Rodowicz. W ocenie uczestników jurorzy kierowali się następującymi kryteriami: muzykalność, przekaz emocjonalny oraz ogólna interpretacja. Jury przyznało pierwsze, drugie i trzecie miejsca w każdej z dwóch kategorii wiekowych oraz dwa wyróżnienia. Dodatkowo organizator konkursu przyznał dyplom specjalny dla uczestnika, który dokonał najpiękniejszej, najgłębszej interpretacji piosenki Agnieszki Osieckiej. Każdy z uczestników konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom, natomiast rozdanie dyplomów z wyodrębnieniem zajętych miejsc oraz nagród nastąpi na uroczystym apelu przedświątecznym. Przewodnicząca jury, pani dyrektor Teresa Gorczyńska, odczytała werdykt oraz wręczyła dyplomy pamiątkowe. Oto lista laureatów konkursu:

Młodsza kategoria wiekowa:

1 miejsce: Wiktoria Jordan z kl. V, w piosence Edyty Geppert „Nie żałuję”;

2 miejsce: Anna Madej z kl. IV, w piosence Maryli Rodowicz „Sing Sing”;

3 miejsce: Wiktoria Kantor z kl. IV, w piosence Maryli Rodowicz „Małgośka”.

Wyróżnienie w kategorii młodszej otrzymało trio dziewczęce: Julia Gregorczyk, Dominika Molik i Sylwia Kot za piosenkę Sławy Przybylskiej – „Okularnicy”.

W starszej kategorii wiekowej laureatami konkursu zostali:

1 miejsce: Tomasz Nowak z kl. VI przy akompaniamencie Mateusza Nowińskiego z kl. VI, za piosenkę Seweryna Krajewskiego „Nie jesteś sama”,

2 miejsce: Bartłomiej Lorenc z kl. I b gim., za piosenkę „Czy te oczy mogą kłamać?” Jana Pietrzaka

3 miejsce: siostry: Agata i Kinga Głuch z kl. I b i III b, za piosenkę „Ballada o pancernych” Edmunda Fettinga (dziewczynom towarzyszył na scenie pies).

Wyróżnienie otrzymały uczennice II i III klas, śpiewające wspólnie utwór Seweryna Krajewskiego „Sama chciała”: Aleksandra Skorus, Katarzyna Bociek i Katarzyna Sikora.

Dyplom specjalny otrzymał Bartłomiej Lorenc za piosenkę „Czy te oczy mogą kłamać?” (jednocześnie laureat drugiego miejsca).

Koncert przebiegał w ciepłej, radosnej atmosferze, przyniósł wiele emocji i wrażeń. Rozśpiewana była cała publiczność. Organizator konkursu osobiście podziękował wszystkim obecnym i podkreślił pracę oraz zaangażowanie wielu uczniów, którzy wkładając wysiłek i serce przyczynili się do wspaniałego, interesującego kształtu imprezy. Była to pomoc m.in. przy ustawieniu sprzętu, przy porządkowaniu sceny i sali, tworzeniu scenografii, ustawieniu krzeseł, odsłanianiu i zasłanianiu kurtyny, prowadzeniu koncertu, filmowaniu go i fotografowaniu. Osobistym asystentem organizatora, pełniącym ważną funkcję, był uczeń kl. II gim. Mateusz Żabiński. Wszyscy młodzi ludzie byli także niewątpliwie „akompaniatorami” dobrego nastroju i zabawy, jakie towarzyszyły podczas prób i szeregu działań przygotowawczych. Przewodnicząca jury, pani dyrektor Teresa Gorczyńska, zapowiedziała kontynuację przeglądu piosenek Agnieszki Osieckiej w ZPO za rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz