Spotkanie w Nadleśnictwie Krzeszowice

24 listopada br. grupa uczestników 6-8 Hufca Pracy w Krakowie, z grupy wychowawczej w Krzeszowicach, uczestniczyła w podsumowaniu tegorocznej akcji leśnej w Nadleśnictwie Krzeszowice.

 

Współpraca 6-8 HP z Nadleśnictwem Krzeszowice trwa od kilku lat i układa się bardzo dobrze. Z wielkim pożytkiem dla edukacji i świadomości ekologicznej młodzieży, jak i samego lasu w Leśnictwie Tenczynek. Ponadto akcentem szczególnym jest ogłoszenie przez ONZ Roku 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów. Co jest ewidentnym sygnałem niepokojącego stanu gospodarki leśnej i zagrożenia ekosystemu w wielu miejscach świata. Niestety Polska nie jest wyjątkiem w sferze zanieczyszczenia zasobów leśnych. Tak więc wielką zaletą współpracy 6-8 HP z Nadleśnictwem jest organizowanie akcji sprzątania lasów państwowych będących w jurysdykcji Krzeszowic. Spotkanie podsumowujące miało miejsce w sali ekologicznej w siedzibie Nadleśnictwa w Zabierzowie przy ul. Leśnej 13. Za zgodą Nadleśniczego inż. Edwarda Suskiego spotkanie w imieniu dyrekcji lasów poprowadził specjalista służby leśnej inż. Piotr Król. Multimedialna prelekcja dotyczyła kompleksowo problematyki gospodarki leśnej od prawnych aspektów ochrony zasobów leśnych, wybranych zagadnień ochrony fauny i flory leśnej, ochrony przeciwpożarowej lasów po zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Zanieczyszczenia mające swoje źródła w działaniach przemysłowych oraz gospodarki komunalnej, aż po pojedyncze gospodarstwa i ludzi odwiedzających lasy. I właśnie aktywność uczestników 6-8 HP w tym roku nakierowana była na sprzątanie lasu. Plonem było zebranie kilkudziesięciu worków śmieci wyrzuconych wcześniej do lasu przez okolicznych mieszkańców lub „turystów”. Było to namacalne doświadczenie bardzo pouczające dla młodych ludzi, mówiące jak wiele zależy od nas samych. Niewątpliwie współpraca 6-8 HP z Nadleśnictwem Krzeszowice jest ze wszech miar pożyteczna, ponieważ uwrażliwia uczestników na problematykę ekologiczną i znaczenie dla życia człowieka. Następnie odbyło się spotkanie z liderem Klubu Pracy w Krzeszowicach Sławomirem Korzyckim poświęcone prezentacji sposobów poruszania się na rynku pracy, wypełnianie druków aplikacyjnych oraz możliwości uzyskania zatrudnienia.

 

Tekst: Witold Kasprzycki

Zdjęcia: Adam Duń, Sławomir Korzycki

 

 

Inżynier Piotr Król –  specjalista służby leśnej rozpoczyna prelekcję

 

 

Młodzież słucha prelekcji z wyraźnym zainteresowaniem

 

 

Wszyscy uczestnicy spotkania w Nadleśnictwie otrzymali czapki firmowe i materiały dotyczące ekologii

Dodaj komentarz