Filia Wydziału Architektury i Budownictwa do likwidacji

W przyszłym roku Starostwo Powiatowe w Krakowie planuje wprowadzić szereg zmian w strukturze organizacyjnej. Dotyczyć one będą między innymi funkcjonowania filii w Krzeszowicach. Powiat szuka w Krzeszowicach nowego miejsca dla Urzędu Pracy i Wydziału Komunikacji.

Budynek przy ulicy Kościuszki, gdzie aktualnie usytuowane są filie, prawdopodobnie zostanie zwrócony rodzinie Potockich.

W nowej siedzibie, jeszcze nie wiadomo gdzie, nie będzie filii Wydziału Architektury i Budownictwa, który zostanie w Krzeszowicach zlikwidowany. Likwidacja Wydziału Architektury i Budownictwa związana jest ze złymi opiniami na temat funkcjonowania filii. Do władz Powiatu ciągle trafiały skargi dotyczące obsługi klientów. Ludzie skarżyli się na zbyt długie terminy. Jestem przekonany, że jeżeli czas wydawanych decyzji skróci się z dwóch miesięcy do miesiąca nikt nie będzie miał pretensji o konieczność wyjazdu do siedziby Wydziału w Krakowie – argumentuje przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Paweł Chochół.

 

Dodaj komentarz