Schetynówki 2012-2015. Krzeszowice znowu drogowym liderem

Projekt drogowy gminy Krzeszowice został najlepiej oceniony przez Komisję Wojewódzką powołaną przez Wojewodę Małopolskiego do wyboru wniosków aplikacyjnych w ramach pierwszego naboru II edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012-2015 – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

 

 

Projekt pn. Przebudowa Krzeszowickiego Szlaku Komunikacyjnego – etap I, budowa ulicy Sportowej, ma za zadanie stworzenie nowego korytarza komunikacji pieszej i kołowej w Krzeszowicach od ul. Batalionów Chłopskich do Placu Franciszka Kulczyckiego.

W ramach zadania w 2012 roku postanie nowa droga, teren dla ponad 100 miejsc parkingowych, ciągi pieszo – rowerowe, zatoki dla autobusów. Szacunkowa wartość projektu wynosi ponad 3 mln zł.

Projekt jest innowacyjny i przewiduje m. in. aktywne punkty świetlne, zasilane źródłami solarnymi oraz objęcie odcinka drogi w okolicy wybudowanego przed rokiem Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach i kompleksu sportowego monitoringiem poprawiającym bezpieczeństwo ruchu drogowego – informuje kierownik Referatu ds. Strategii i Planowania – główny autor wniosku aplikacyjnego.

Do 14 listopada samorządy mogą składać zastrzeżenia do oceny przeprowadzonej przez komisję na Dzienniku Podawczym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (pok. 24, parter). Komisja powołana przez wojewodę małopolskiego, w skład której wchodzą przedstawiciele wojewody, marszałka, krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz policji rozpatrzy zastrzeżenia do 30 listopada.

Następnie Stanisław Kracik, wojewoda małopolski przekaże listę zakwalifikowanych wniosków ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Na jej zaakceptowanie minister będzie miał czas do 20 grudnia tego roku.

Samorządy powinny podpisać umowy z wykonawcami do końca marca przyszłego roku. Inwestycje powinny być zakończone do 15 listopada 2012 roku, a rozliczone – do końca przyszłego roku.

Do podziału jest prawie 14,3 mln zł. dotacji, jaką Małopolska otrzymała w tym roku. Połowa dotacji przeznaczona będzie na drogi powiatowe, a połowa na gminne. Samorządy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 30 procent planowanych kosztów – pozostałe fundusze samorządy muszą wygospodarować samodzielnie, w ramach swoich budżetów.

 

 

Link to listy rankingowej

http://www.muw.pl/nppdl/2012/arkusz_oceny_merytorycznej_wstepny.pdf

Dodaj komentarz