Zjazd Zwykły Hufca ZHP Krzeszowice

22 października 2011 roku odbył się Zjazd Zwykły Hufca ZHP Krzeszowice im. Szarych Szeregów, podczas którego zostały wybrane nowe władze Hufca. Wszyscy czynnie działający instruktorzy Hufca zebrali się, aby podsumować minione cztery lata kadencji ustępujących władz.

Wysłuchano sprawozdania finansowego i programowego, opinii Komendy Chorągwi oraz udzielono absolutorium ustępującym członkom władz Hufca. Zjazd podziękował ustępującej komendzie za pracę i zaangażowanie, z jakim prowadziła sprawy hufca, zwłaszcza phm. Klaudii Węgrzyn, phm. Joannie Zuziak oraz hm. Janowi Węgrzynowi.

 

Następnie Zjazd wybrał nowego komendanta Hufca, którym został phm. Bartosz Zawisza, oraz na jego wniosek nową komendę w składzie: phm. Anna Kaczmarczyk – skarbnik, phm. Magdalena Karczmarczyk – zastępczyni komendanta do spraw programowych, pwd. Izabela Förchtegott – zastępczyni komendanta do spraw organizacyjnych oraz pwd. Natalia Dąbek – członkini. Na koniec został przyjęty Plan Rozwoju Hufca na lata 2011-2015, który zakłada m.in. dalszą współpracę Hufca z władzami samorządowymi oraz lokalnymi instytucjami, rozwój liczebny i powstawanie nowych drużyn oraz dalszą aktywną pracę na rzecz środowiska lokalnego.

phm. Magdalena Karczmarczyk

Dodaj komentarz