Jubileusz Szkoły w Paczółtowicach (fotoreportaż)

Szkoła Podstawowa w Paczółtowicach to jedna z najbardziej zasłużonych placówek oświatowych w gminie Krzeszowice, mocno zakorzeniona w środowisku lokalnym i działająca już od stu lat na jego rzecz. Szkoła – instytucja, tak śmiało można o niej powiedzieć.

 

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się mszą świętą w paczółtowickiej świątyni. Następnie wszyscy uczestnicy przeszli na teren gościnnych Pól Golfowych. W sali konferencyjnej Welley Golf miała miejsce główna część uroczystości. Wśród przybyłych gości byli między innymi – księża (absolwenci szkoły): prof. Czesław Cekiera, Grzegorz Grzybowski, Krzysztof Piechowicz, Gracjan Hebda, proboszcz parafii Jan Kopytko, poseł RP Andrzej Adamczyk, burmistrz Czesław Bartl, przewodnicząca Rady Miejskiej Stanisława Grzęda, radni: Wiesław Jagiełło, Komisja Edukacji z przewodniczącym Robertem Chochołem, wicekurator Małopolskiego Kuratorium Oświaty Grzegorz Baran, starszy wizytator Kuatorium Oświaty Magdalena Żółkiewicz, prezes ZNP oddziału Krzeszowice Jolanta Łyczko, prezes TPD Władysława Ryszkiewicz, dyrektorzy szkół i przedszkoli, byli dyrektorzy szkoły: Adam Dźwigaj, Eulalia Marzec, Władysław Bulek, Jakub Paweł Nowak, komendant Straży Miejskiej Janusz Mitka, przedstawiciele kombatantów z pocztem sztandarowym, sołtys wsi Paczółtowice Andrzej Furmanik, rada sołecka, Andrzej Furmanik – przewodniczący Rady Parafialnej, przedstawiciele OSP Paczółtowice z pocztem sztandarowym (naczelnik Łukasz Molik), przedstawiciele Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw na Rzecz Szkoły i Środowiska Wsi Paczółtowice (prezes Wiesława Filus), członkinie KGW, Kazimierz Furmanik profesor AGH, emerytowani nauczyciele, nauczyciele pracujący kiedyś w szkole, społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, absolwenci szkoły, przyjaciele szkoły. Już po randze i ilości uczestników uroczystości widać jak ważną placówką była i jest paczółtowicka szkoła. W trakcie uroczystości dyrekcja, pracownicy i uczniowie szkoły odebrali dziesiątki życzeń i gratulacji. Bardzo podniosłym wydarzeniem sobotniej imprezy było ślubowanie, które złożyli uczniowie pierwszej klasy. Z wielkim uznaniem i przy ogromnym aplauzie odebrany został program artystyczny zaprezentowany przez uczniów. Należy podkreślić, że w inscenizacjach, piosenkach, skeczach etc. wzięli udział prawie wszyscy uczniowie paczółtowickiej podstawówki. Po przejściu do budynku szkoły przewodnicząca RM Stanisława Grzęda, burmistrz Czesław Bartl, obecna dyrektor Teresa Mikołajska oraz były wieloletni dyrektor Adam Dźwigaj odsłonili tablicę pamiątkową, na której widnieje Janusz Korczak z dziećmi. Wykonanie tablicy jest częścią projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw na Rzecz Szkoły i Środowiska Wsi Paczółtowice dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach. Płytę marmurową wraz z pamiątkowym napisem podarowała rodzina Cekierów z Dębnika. W salach lekcyjnych można było obejrzeć wystawy okolicznościowe: twórczość dziecięca, osiągnięcia uczniów, regionalizm (działalność zespołu regionalnego), historia szkoły. Specjalnie na jubileusz rodzice przygotowali okolicznościowe cegiełki, a także różne gadżety promujące szkołę (kubki, koszulki, kalendarze). Tak dużego przedsięwzięcia nie dałoby się zorganizować bez zaangażowania środowiska – pomocy rodziców, lokalnych organizacji i przedstawicieli wsi.

 

Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania – wszystkim przybyłym gościom, gospodarzom obiektu Welley Golf – Zbigniewowi Lisowi, prezes Katarzynie Plucie za użyczenie sali konferencyjnej, w której odbywała się część oficjalna uroczystości, księżom rodakom za koncelebrowanie mszy i kazanie, absolwentom za wspomnienia, ciepłe słowa, refleksje na temat przeszłości i sponsorom -za wsparcie finansowe na rzecz organizacji uroczystości

 

 

Zobacz Fotoreportaż

 

Dodaj komentarz