Obradowali Radni Miejscy

W Krzeszowicach odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Jeszcze przed głosowaniami radni otrzymali informacje o przyznaniu dofinansowania na dwie duże inwestycje. Pierwsza to ponad 9 mln złotych na rewitalizację centrum Krzeszowic.
Druga to 2 mln 700 tys. złotych na inwestycję kanalizacyjną w Rudnie. Kolejna informacja dotyczyła, wspólnego dla 7 gmin małopolskich, programu usuwania azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarczych. W tym roku gminy: Krzeszowice, Igołomia, Iwanowice, Jerzmanowice, Kocmyrzów, Skała oraz Sułoszowa na ten cel, z Regionalnego Programu Operacyjnego, otrzymają blisko 500 tys. złotych.

Spore emocje wśród radnych wywołała uchwała dotycząca przesunięcia w budżecie 1 mln złotych na budowę basenu. Chodziło o zdecydowany wzrost kosztów tej inwestycji ( pierwotnie zakładano ok. 8 mln, w tej chwili mówi się nawet o 12 mln złotych). Ostatecznie większością głosów uchwałę przyjęto. Przy okazji warto przypomnieć, że w Sejmiku Małopolskim złożony jest wniosek na 2,5 mln złotych o dofinansowanie tej inwestycji z Programu Rozwoju Bazy Sportowej.

Jeżeli dotacja, zgodnie z przewidywaniami, zostanie przyznana w kwietniu, to jeszcze w tym roku budowa mogłaby się rozpocząć. Ponad to radni przyjęli zestaw uchwał dotyczących cen maksymalnych oraz wymogów i pozwoleń związanych z wywozem nieczystości. Treść wszystkich uchwał dostępna będzie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych miasta.

 

 

 

 

Dodaj komentarz