Certyfikat dla krzeszowickiego LO

Po rocznej pracy w ramach programu „Szkoła z klasa 2.0” krzeszowickie Liceum Ogólnokształcące uzyskało certyfikat Laboratorium 2.0.

 

Na początku roku szkolnego 2010/2011 nasza Szkoła zgłosiła chęć uczestnictwa w ogólnopolskim programie Szkoła z klasą 2.0. Zostaliśmy zakwalifikowani do grupy tzw. Szkół Laboratoryjnych. W ciągu całego roku szkolnego – pod kierunkiem koordynatora, pani mgr Beaty Welian oraz nauczycieli, ks. mgra Jana Warty i pani mgr Małgorzaty Dudek – uczniowie wykonywali zadania przypisane poszczególnym etapom programu.

W dniu 28 stycznia 2011 r. w naszej szkole odbyła się debata poświęcona stosowaniu w szkole nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach przygotowań do debaty nauczyciele uczestniczący w programie przeprowadzili debaty klasowe. Uczniowie w trakcie zajęć technologii informacyjnej, w ramach religii i języka polskiego przygotowali prezentacje, w których omówili 7 punktów zaproponowanych do przemyślenia przy tworzeniu szkolnego kodeksu. Debatę przeprowadzono w formie konkursu dla klas pierwszych. Główny nacisk położono na stosowanie praw autorskich oraz różne aspekty bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

W dalszej części realizacji programu „Szkoła z klasą 2.0” uczniowie pracowali nad projektem edukacyjnym, którego tematem były słowa Leopolda Kroneckera „dobry Bóg stworzył liczby naturalne, reszta jest dziełem człowieka”.

W trakcie realizacji projektu  powstał pod kierunkiem księdza Jana Warty Krąg biblijny (12-tu uczniów), którego zadaniem było odnalezienia w Biblii cytatów odnoszących się do znaczenia liczb opisanych w artykule ks. Wiesława Felskiego, Liczby w Bibliii, na www.biblia.wiara.pl/doc/423052.Liczby-w-Biblii.

Na języku polskim, uczniowie pod kierunkiem pani Małgorzaty Dudek poszukiwali liczb w literaturze i przygotowywali scenografię do Festiwalu Nauk.

W ramach technologii informacyjnej  uczniowie pod kierunkiem pani Beaty Wellian przygotowali stronę internetową http://liczbyliceum.cba.pl

Zwieńczeniem pracy było zorganizowanie Festiwalu Nauk w dniu  7 czerwca 2011 r. Mottem spotkania stały się słowa wybitnego niemieckiego matematyka Leopolda Kroneckera: „dobry Bóg stworzył liczby naturalne, reszta jest dziełem człowieka”.

Podczas pierwszej części festiwalu, odbyło się spotkanie z nietuzinkowym nie tylko uczonym, ale przede wszystkim człowiekiem, księdzem Andrzejem Zwolińskim, kierownikiem Katedry Katolickiej Nauki Społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Przywitany gromkimi brawami przez Uczniów klas pierwszych, rozpoczął swój wykład od bardzo osobistego wspomnienia związanego z wydarzeniem, jakie rozegrało się na korytarzu Liceum w Krzeszowicach, którego ksiądz Profesor jest absolwentem. Te inicjujące spotkanie słowa sprawiły, że od razu nawiązała się między Prelegentem a słuchaczami wyjątkowa nić porozumienia i bliskości. Wszyscy zgromadzeni zrozumieli, że oto stoi przed nimi ktoś, kto nie boi się formułować własnych myśli i uczuć. Mamy tylko nadzieję, że uczestnicy spotkania z księdzem Andrzejem Zwolińskim długo będą delektować się tą intelektualną ucztą, którą nas uraczono i uświadomią sobie, że fenomenu jakim jest człowiek – pomimo wielu wysiłków i starań – nie da się zamknąć w liczbie, którą stworzył sam Bóg…

W drugiej części Festiwalu uczniowie prezentowali swoje prace wykonane w ramach projektu na forum klasy.

Udział w projekcie był nie tylko wyzwaniem dla uczniów, ale także i nauczycieli. Chociaż nie ulega wątpliwości, iż większość z nas wykorzystuje w pracy i życiu osobistym technologię informacyjno – komunikacyjną to pozostaje faktem, że przekazanie swoich umiejętności i wiedzy bywa nie lada wyzwaniem. Uczniowie czasami wykazują się dużymi kompetencjami w zakresie TIK. Zadaniem nauczycieli jest w takich wypadkach przede wszystkim  akcentowanie etycznych aspektów działań w obrębie TIK. Współczesna młodzież coraz częściej zapomina o zagadnieniach takich jak chociażby prawa autorskie czy bezpieczeństwo w sieci. Praca nad Kodeksem 2.0 jest pierwszym krokiem w kierunku świadomego wykorzystywania współczesnej technologii komunikacyjnej, próbą zaprzestania relatywizacji panującej w niej zasad.

 

Poniżej dyplom, który otrzymaliśmy za udział w programie. Należą się duże wyrazy uznania i podziękowania wszystkim nauczycielom i uczniom uczestniczącym w realizacji programu. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z dokumentujących naszą prace1) w programie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz