Rewitalizacja centrum Nowej Góry już w 2012 roku

Gmina Krzeszowice otrzymała dotację przyznaną przez Zarząd Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. Zagospodarowanie centrum wsi Nowa Góra ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 Wartość przyznanej dotacji wynosi 483 365,00 zł, przy całkowitym koszcie operacji szacowanym na 792 719,13 zł.

 

 

– Środki z PROW zostaną wykorzystane m.in. do wybudowania placu zabaw i wykonania prac w centrum dawnego miasta. Będzie to kolejna miejscowość, która zyska nowy wygląd i estetykę w swojej najbardziej reprezentacyjnej części – informuje Jan Bereza, sekretarz Gminy Krzeszowice.

Nabór w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” cieszył się olbrzymim zainteresowaniem. Złożono ponad 300 wniosków. Pieniądze zostały podzielone według kryteriów ustalonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które uwzględniały m.in. poziom dochodów podatkowych danej gminy i poziom bezrobocia. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 500 tys. zł i może stanowić do 75 proc. wartości inwestycji netto.

– Na zakres projektu pn. Zagospodarowanie centrum wsi Nowa Góra składa się m. in.: wyposażenie placu zabaw w elementy małej architektury i wykonanie jego ogrodzenia, zagospodarowanie terenów zielonych, przebudowa ciągów pieszych w centrum miejscowości, roboty ziemne i budowlane, renowacja pieczęci dawnego miasta, renowacja figurki Chrystusa Frasobliwego, przebudowa fontanny, instalacja oświetlenia, przebudowa fragmentu kanalizacji deszczowej – wylicza Łukasz Wróblewski, kierownik Referatu Strategii i Planowania Urzędu Miejskiego w Krzeszowach.

 

Wartość przyznanej dotacji wynosi 483 365,00 zł, przy całkowitym koszcie operacji szacowanym na 792 719,13 zł.

 

Info: www.krzeszowice.pl

Dodaj komentarz