Ministerstwo Kultury da 300 tys. na Zamek „Tęczyn”

Sukcesem zakończyły się starania gminy Krzeszowice o kolejne środki na zabezpieczenie ruin Zamku w Rudnie.

Wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego został złożony 14 marca. W piątek 15 lipca ministerstwo opublikowało listę rankingową, z której wynika, że krzeszowicki projekt otrzyma 300 tysięcy złotych na drugi etap prac zabezpieczających „Tęczyn”. Na kilkaset wniosków gmina Krzeszowice uzyskała po Muzeum Historycznym Gdańska największą z przyznanych promesy na dotację w wysokości 300.000,00 zł na 100 % kosztów kwalifikowanych. Gmina wnioskowała o 500 tysięcy.

 

Przewidziany we wniosku zakres prac obejmuje: Zabezpieczenie i renowację Bastei Wjazdowej i budowli północno – zachodniej (nadmurowanie murów cegłą gotycką, balustrada stalowa, wymurowanie wyrw i uzupełnienie korony murów, zabezpieczenie korony murów, wykonanie sklepienia, wykonanie wylewki, wykonanie schodów terenowych). Zabezpieczenie i renowacja Przedbramia i Wieży Bramnej (wymiana pokrycia dachowego na blachę cynkowo – tytanową, wykonanie stropu drewnianego – belkowego, wykonanie schodów ceglanych i terenowych. Roboty powinny zostać zakończone do grudnia tego roku. Wykonanie drugiego etapu zabezpieczeń ma pozwolić na otwarcie tzw. Małej Trasy Turystycznej na Zamku „Tęczyn”.

Na ten temat również w Magazynie Krzeszowickim 1 sierpnia

 

Dodaj komentarz