Licealiści grali w golfa

W Liceum  Ogólnokształcącym w Krzeszowicach odbył się II Szkolny Turniej Golfowy o Puchar Dyrektora Szkoły. Pole golfowe w Paczółtowicach przywitało nas słońcem  i ciepłą pogodą. Uroczyste rozpoczęcie miało miejsce o 9.40. Przybyłych gości przywitała w imieniu gospodarzy pani Małgorzata Gajkowska – menedżer pola w Paczółtowicach.

Potem zabrała głos Pani dyrektor Liceum mgr Alicja Milczarek, która przywitała zaproszonych gości:  przedstawicieli Starostwa Powiatowego  – wicestarostę Powiatu Krakowskiego Panią Urszulę Stochel, dyrektora Wydziału Edukacji Panią Lidię Pycińską oraz  przedstawiciela Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie Panią Aleksandrę Smyczyńską.

 

W ramach turnieju rozegrano kilka konkursów. Pierwszym z nich był konkurs puttowania na 5 dołkach putting greenu w systemie stroke play w dwóch rundach. Wśród dziewcząt zwyciężyła Kinga  Firek /22/, drugie miejsce zajęła Aleksandra Turkot /23/ a trzecie Andżelika Nowak /24/. Panowie radzili sobie równie dobrze: pierwsze miejsce zajął Mariusz Hrabia, drugie Krystian Ptasiński, trzecie Jakub Kolczyk. Wszyscy uzyskali 21 uderzeń i o kolejności miejsc zadecydowały wyniki dogrywki.

Następnie rozegrano dwa turnieje dla wszystkich: „Kto bliżej dołka” i  „Dołek w drugim uderzeniu”, w których  zwyciężyli: Dominik Parandyk i Mateusz Dzikowski.

Turniej główny rozegrano na 6 dołkowym polu treningowym par 18. Oto wyniki w kategorii dziewcząt: pierwsze miejsce zajęła Aldona Chechelska /28/, drugie Paulina Kwaśniewska /34/, trzecie Aleksandra Turkot /36/. W rywalizacji chłopców najlepszy wynik 27 uderzeń uzyskali trzej uczniowie i o zdobyciu Pucharu ponownie zadecydowała dogrywka. Zwyciężył Krystian Ptasiński, drugie miejsce zajął Mariusz Hrabia, a trzecie Dominik Parandyk.

Zaproszeni goście pod okiem instruktora uczestniczyli w zajęciach na strzelnicy golfowej oraz zwiedzili pole golfowe na melexach podziwiając ogrom możliwości sportowych tego obiektu.

Sport golfowy cieszy się w naszej szkole nieustającym powodzeniem, a podejmowane działania tylko wzmacniają rangę tej dyscypliny wśród uczniów i pracowników naszej szkoły. W perspektywie mamy kolejne inicjatywy związane z golfem.

I tak w tym samym dniu, w godzinach popołudniowych o 16.00 odbyło się zebranie założycielskie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Fairway”, który w swoich celach statutowych ma założone działania wspierające sekcję golfową w liceum. W zebraniu uczestniczyli: dyrekcja, nauczyciele i pracownicy  Liceum w Krzeszowicach, przedstawiciele Pola golfowego w Paczółtowicach, absolwenci Liceum – studenci krakowskich wyższych uczelni, którzy jeszcze niedawno brali udział w zajęciach „Klubu golfowego” oraz sympatycy golfa związani z Liceum w Krzeszowicach. Na zebraniu wyłoniono Komitet Założycielski i upoważniono go do dalszych czynności związanych z rejestracją klubu i zorganizowania pierwszego Walnego Zgromadzenia Członków. Skład Komitetu: Alicja Milczarek – dyrektor LO, Małgorzata Gajkowska – menedżer pola w Paczółtowicach, Jacek Banach – nauczyciel wf w LO.

Powstało już logo mającego wkrótce powstać UKS u. Zaprojektowała go Pani Beata Welian, nauczyciel informatyki w Liceum.

Warto podkreślić, że Liceum w Krzeszowicach jest jedną z pierwszych szkół w Polsce, która wprowadziła na stałe naukę gry w golfa na zajęciach wychowania fizycznego, a pierwszą w Polsce, która będzie dysponowała sekcją golfa przy Uczniowskim Klubie Sportowym. O dalszych sukcesach w tej dziedzinie będziemy z przyjemnością na bieżąco informować.

 

mgr Jacek Banach – nauczyciel wychowania fizycznego w Krzeszowicach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz