Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach – Szkoła z tradycjami

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych posiada swoją obecną nazwę od roku 2004. Początki szkoły sięgają jednak lat wcześniejszych. W 1945 r. powstało Liceum Pedagogiczne, które istniało do 1970 r. W 1947 r. powstało Technikum Przemysłu Drzewnego, a 1967 r. Technikum Budowlane.

Połączenie szkół nastąpiło w 1974 r., kiedy powstał Zespół Szkół Budowlanych. W roku 1993 szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Zawodowych. Dzieje szkół wchodzących w skład naszego Zespołu łączą się nierozerwalnie z historią, rozwojem i życiem codziennym miasta i regionu Krzeszowic. Nasi absolwenci corocznie zasilali szeregi pracowników urzędów, stanowili kadrę miejscowych zakładów pracy i instytucji, zakładali własne warsztaty meblarskie i firmy budowlane. W sumie szkołę opuściło 1300 pedagogów, 1400 techników technologii drewna, 1700 techników budowlanych i kilka tysięcy absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.

 

Obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach liczy 20 oddziałów, w których kształci się 450 uczniów.

W skład Zespołu wchodzą:

  • Technikum: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec, technik obsługi turystycznej – NOWOŚĆ, technik logistyk – NOWOŚĆ, Technik ekonomista – NOWOŚĆ.
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa: sprzedawca, kucharz małej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych, klasa o profilu wielozawodowym: ciastkarz, piekarz, murarz itp., technolog robót wykończeniowych w budownictwie – NOWOŚĆ.

Kadrę pedagogiczną stanowi 50 nauczycieli, z czego 8 to absolwenci naszego Zespołu. Wśród nich 28 to nauczyciele dyplomowani, 15 – mianowani i 7 – kontraktowi.

Szkoła posiada 17 sal lekcyjnych (w tym dwie pracownie komputerowe oraz dwie sale multimedialne do nauczania języków obcych), bibliotekę wraz z Centrum Multimedialnym, pełnowymiarową salę gimnastyczną z zapleczem techniczno-sanitarnym, siłownię, salkę do projekcji filmów wideo, świetlicę z bufetem, obszerną szatnię i zespół obiektów sportowych w szkolnym ogrodzie – boiska do koszykówki i siatkówki, skocznia w dal, sieć alejek do uprawiania biegów przełajowych, boisko do siatkówki plażowej.

Od 2010 r. szkoła posiada dwie nowoczesne pracownie zawodowe: mechaniczną i budowlano-architektoniczną. Lekcje prowadzone są z wykorzystaniem tablic interaktywnych.

Uczestniczymy w programie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce (lata 2011 – 2014)” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z EFS. Udział w projekcie pozwala młodzieży zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe w ramach bezpłatnych kursów, np. spawacz, kelner, prawo jazdy kat. B.

Szkoła stara się zagospodarować czas wolny młodzieży organizując zajęcia wyrównawcze, sportowe, koła zainteresowań. Znaczna część tych zajęć możliwa jest dzięki realizacji grantów edukacyjnych finansowanych przez władze samorządowe Powiatu Krakowskiego. W pełni wykorzystywana jest także siłownia, z której korzystają zarówno dziewczęta, jak i chłopcy.

Obecnie szkoła posiada bardzo dobre warunki lokalowe. Jesteśmy szkołą zapewniającą bezpieczeństwo uczniom. Pod koniec 2007 r. szkoła została wyposażona w wewnętrzny i zewnętrzny monitoring wizyjny.

Pod okiem dobrze przygotowanej kadry pedagogicznej uczniowie ZSP odnoszą liczne sukcesy w konkursach, turniejach, zawodach przedmiotowych, sportowych i innych. Osiągnięć jest wiele:

– przez szereg lat uczniowie zajmowali pierwsze lub czołowe miejsca w Wojewódzkim Konkursie Prac Dyplomowych „Dyplom Roku” w branży budowlanej,

– brali udział w centralnych zawodach Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych oraz w zawodach centralnych Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich,

– w 2008 r. uczeń Mateusz Cholewa zajął VI miejsce w finale II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Bankach,

– I miejsce w ogólnej klasyfikacji sportowej Licealiada 2007/2008 Powiatu Krakowskiego.

W lutym 2008 r. uczennica klasy technikum architektury krajobrazu Agnieszka Siemek reprezentowała województwo małopolskie w Lyonie we Francji w organizowanych corocznie targach „Mundial Zawodów”. Największym sukcesem w 2008 r. było uzyskanie przez szkołę Certyfikatu Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” – jako wyraz uznania otrzymaliśmy, jako jedna z 65 szkół, zaproszenie do Warszawy na uroczyste wręczenie certyfikatów.

W 2011 r. Szkolna Internetowa Gra Giełdowa dostarczyła wielu emocji za sprawą zespołu  z klasy III Technikum w zawodzie technik budownictwa Elita ZSP, w składzie: Marek Matoga, Łukasz Godyń, Igor Sowa. Zespół Elita ZSP bardzo długo prowadził w grze. W ostatnim dniu rozgrywki drużyna spadła na czwarte miejsce. Zgromadzone dodatkowe punkty za dobrze wypełnione testy w kursie e-learningowym spowodowały, iż zespół Elita ZSP ostatecznie zajął II miejsce w Polsce. Jest to ogromny zaszczyt dla naszej szkoły.

Szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza z instytucjami oświatowymi, wychowawczymi i kulturalnymi (Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej, Krzeszowicki Ośrodek Kultury, Dom Dziecka w Miękini, świetlica Caritas Krzeszowice, Polski Czerwony Krzyż). W 2006 r. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przyznała szkole Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Od dwudziestu lat szkoła współpracuje z Fundacją im. św. Brata Alberta w Radwanowicach.

Od 1990 r. szkoła prowadziła wymianę ze szkołą Centre Professionnel Louis Signoles w Narbonne, w południowej Francji. Do tej pory 550 uczniów i nauczycieli uczestniczyło w wymianie dwustronnej, poznając historię, kulturę, gospodarkę i życie codzienne w Polsce i we Francji. Młodzież francuska i polska pod opieką nauczycieli obydwu szkół wykonała na rzecz ZSP wiele prac remontowo-modernizacyjnych. Nasi uczniowie odbywali praktyki zawodowe we Francji, a uczniowie klas technikum budowlanego wykonywali prace dyplomowe związane z zabytkami południowej Francji.

W maju 2007 r. w ramach programu Leonardo da Vinci gościliśmy w naszej szkole uczniów ze szkoły zawodowej w Kokkoli w Finlandii, którzy odbyli praktyki zawodowe wspólnie z młodzieżą naszej szkoły. W ramach rewizyty w kwietniu 2008 r. 8 uczniów technikum budowlanego realizowało w Kokkoli projekt „Nowoczesne technologie wykańczania wnętrz w budownictwie”. W 2009 r. nawiązaliśmy kontakt z Gewerbliche Schule w Sigmaringen (Badenia-Wirtembergia – Niemcy).

Dodaj komentarz