„Walory zdrowotne produktów pszczelich” – zaproszenie

Stowarzyszenie Pszczelarzy Powiatu Krakowskiego oraz Koło Pszczelarzy „Barć” w Krzeszowicach serdecznie zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy Krzeszowice do udziału w II Konferencji Pszczelarskiej Powiatu Krakowskiego pt. „Walory zdrowotne produktów pszczelich”.

W ramach konferencji odbędą się dwa wykłady :

Ø          „Rola pszczoły miodnej w środowisku naturalnymmgr inż. Jana Ślusarza – pracownika w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, specjalisty ds. pszczelarstwa

Ø          „Walory odżywcze i lecznicze produktów pszczelich” – Prof. dra hab. CM UJ Ryszarda Czarneckiego, cenionego profesora farmakologii oraz eksperta w dziedzinie apiterapii

Konferencja rozpocznie się o godz. 10.00 w sobotę 2 kwietnia 2011 roku w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach – ul. Grunwaldzka 4.

Dodaj komentarz